ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีพ.ศ.2563

       ในช่วงฤดูฝนของทุกปี มักจะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ …

กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีพ.ศ.2563 Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การทำการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2” ขายสินค้าผ่านเฟสบุ๊คอย่างไร ให้ยอดขายปัง

ในช่วงสถานโควิตแบบนี้ การขายสินค้าออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญ และ …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การทำการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2” ขายสินค้าผ่านเฟสบุ๊คอย่างไร ให้ยอดขายปัง Read More »

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ (ขั้นต้น) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โอกาสมาแล้วจ้า เปิดแล้ว เปิดแล้ว เปิดแล้ว เปิดรับสมัครผู้ประก …

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ (ขั้นต้น) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม Read More »

ขอเชิญร่วมเสวนา 2ND VIRTUAL FORUM : CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF KKU WORKFORCE FOR SUPPORTING KKU THROUGH COVID-19

สำนักหอสมุดร่วมกับเครือข่ายผู้อำนวยการกอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ขอเชิญร่วมเสวนา 2ND VIRTUAL FORUM : CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF KKU WORKFORCE FOR SUPPORTING KKU THROUGH COVID-19 Read More »

สินเชื่อบัวหลวงธนาคารกรุงเทพสำหรับ บุคลากร มข.

โปรชัวร์พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรชัวร์พนักงานมหาวิทยาลัยข …

สินเชื่อบัวหลวงธนาคารกรุงเทพสำหรับ บุคลากร มข. Read More »

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มข. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการเก็บตัวอย่างชีวภาพด้านโรค COVID-19 เพื่อศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม

โครงการปั้นดาว (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ 2563

โครงการปั้นดาว (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ 2563

แจ้งปรับปรุงถนนพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระยะที่ 1)

จากข่าวประกาศ “ปรับปรุงถนนพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ” ตามห …

แจ้งปรับปรุงถนนพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระยะที่ 1) Read More »

Scroll to Top