ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมโชว์ผลงาน AI ในงาน AI Engineering & Innovation Summit 2023

                    เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ด …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมโชว์ผลงาน AI ในงาน AI Engineering & Innovation Summit 2023 Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

            สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนก่น ร่วมกับ สมาค …

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 Read More »

สำนักบริการวิชาการ Upskill บุคลากรงานพัสดุ เสริมความรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 1

          สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตร “ …

สำนักบริการวิชาการ Upskill บุคลากรงานพัสดุ เสริมความรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 1 Read More »

พม. จับมือ มข. และ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ลงนามความร่วมมือ เพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ

        เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ …

พม. จับมือ มข. และ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ลงนามความร่วมมือ เพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ Read More »

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม“ดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนาม อว. ส่วนหน้าจังหวัดขอนแก่นและหนองคาย …

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม“ดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” Read More »

คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมเพิ่มพูนทักษะ “แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็ก สตรีและครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรง”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู …

คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมเพิ่มพูนทักษะ “แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็ก สตรีและครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรง” Read More »

กฐินสามัคคีคณะแพทยศาสตร์ ยอดปัจจัย ร่วม 2 ล้าน ทอดถวายวัดป่าประชาเจริญธรรม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566  รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  ค …

กฐินสามัคคีคณะแพทยศาสตร์ ยอดปัจจัย ร่วม 2 ล้าน ทอดถวายวัดป่าประชาเจริญธรรม Read More »

ภาคีเครือข่ายจังหวัดขอนแก่นจับมือร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือพัฒนาและยกระดับรูปแบบกลไกความร่วมมือในการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้บริบทการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ …

ภาคีเครือข่ายจังหวัดขอนแก่นจับมือร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือพัฒนาและยกระดับรูปแบบกลไกความร่วมมือในการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้บริบทการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น Read More »

Scroll to Top