ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

มข. ออกประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมน้องพี่เลือดสีอิฐ

มข. ออกประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ อย่างส …

มข. ออกประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมน้องพี่เลือดสีอิฐ Read More »

ทันตแพทย์จัดประชุมวิชาการประจำปี “การจัดการทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบและภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรมช่องปากที่พบบ่อย”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการประจำ …

ทันตแพทย์จัดประชุมวิชาการประจำปี “การจัดการทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบและภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรมช่องปากที่พบบ่อย” Read More »

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีน ภาคเรียน …

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ Read More »

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีนหลักสูตรสำหรับบุคลากร มข. ภาคเรียนที่ 1/2566 แบบ On site

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีนหลักสูตรส …

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีนหลักสูตรสำหรับบุคลากร มข. ภาคเรียนที่ 1/2566 แบบ On site Read More »

มข. ส่งเสริมการตลาดผักปลอดสาร เชื่อมชุมชนสู่ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดขอนแก่น

     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บูรณาการความร่วมมื …

มข. ส่งเสริมการตลาดผักปลอดสาร เชื่อมชุมชนสู่ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดขอนแก่น Read More »

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ยกระดับการให้บริการประชากร มข. ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ยกระดับการให้บริการประชากร …

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ยกระดับการให้บริการประชากร มข. ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ Read More »

สป.อว. จับมือ มข. จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย สร้างโอกาสการทำงานด้านผู้ดูแลเด็กในต่างประเทศ

                            สำนักบริการวิชาการ ม.ขอนแก่น จัดห …

สป.อว. จับมือ มข. จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย สร้างโอกาสการทำงานด้านผู้ดูแลเด็กในต่างประเทศ Read More »

มข. Upskill บุคลากรภาครัฐ ด้านการใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ 5 รุ่นที่ 2

                  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโค …

มข. Upskill บุคลากรภาครัฐ ด้านการใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ 5 รุ่นที่ 2 Read More »

OAS KKU ผนึกกำลัง สร้างสรรค์ กลุ่มอาชีพ ต.บึงเนียม แปรรูปผลิตภัณฑ์ กะหรี่ปั๊บสูตรแชมป์เปี้ยน

         สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาว …

OAS KKU ผนึกกำลัง สร้างสรรค์ กลุ่มอาชีพ ต.บึงเนียม แปรรูปผลิตภัณฑ์ กะหรี่ปั๊บสูตรแชมป์เปี้ยน Read More »

ฉลองครบรอบ 40 ปี สาธิตมอดินแดง

ชมรมศิษย์เก่า ผนึกกำลัง ชมรมผู้ปกครอง และโรงเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 40 ปีสาธิตมอดินแดงอย่างยิ่งใหญ่

ชมรมศิษย์เก่า ผนึกกำลัง ชมรมผู้ปกครอง และโรงเรียน จัดกิจกรรมเ …

ชมรมศิษย์เก่า ผนึกกำลัง ชมรมผู้ปกครอง และโรงเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 40 ปีสาธิตมอดินแดงอย่างยิ่งใหญ่ Read More »

Scroll to Top