ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

MBA KKU ขอเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน บุคคลทั่วไป ในทุกองค์กร สมัครเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Systems Thinking คิดเป็นระบบสยบทุกปัญหา”

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) ขอเ …

MBA KKU ขอเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน บุคคลทั่วไป ในทุกองค์กร สมัครเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Systems Thinking คิดเป็นระบบสยบทุกปัญหา” Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข.จัดอบรม “EdPEx สู่การปฏิบัติ” ดันองค์กรบรรลุเป้าหมาย

     สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรระ …

สำนักบริการวิชาการ มข.จัดอบรม “EdPEx สู่การปฏิบัติ” ดันองค์กรบรรลุเป้าหมาย Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean Management บริหารความสูญเปล่าองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานแบบล …

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean Management บริหารความสูญเปล่าองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

British Embassy Bangkok ประชุมร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มข. เดินหน้าหลักสูตรร่วม และหลักสูตรสองปริญญา กับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย …

British Embassy Bangkok ประชุมร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มข. เดินหน้าหลักสูตรร่วม และหลักสูตรสองปริญญา กับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร Read More »

ขอเชิญบุคลากร มข. ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง 10 ก.พ.นี้

ขอเชิญบุคลากร มข. ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยา …

ขอเชิญบุคลากร มข. ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง 10 ก.พ.นี้ Read More »

สืบฮีตเดือนสาม นำฮอยศรัทธา บูชาพระธาตุ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คํา …

สืบฮีตเดือนสาม นำฮอยศรัทธา บูชาพระธาตุ Read More »

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้นำองค์กร อบรม “ผู้นำยุคดิจิทัลเครือข่ายภาครัฐ Digital Network” รุ่นที่ 1

     สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคดิจิทัลเครือ …

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้นำองค์กร อบรม “ผู้นำยุคดิจิทัลเครือข่ายภาครัฐ Digital Network” รุ่นที่ 1 Read More »

แข้งลูกเจ้าพ่อมอดินแดง สร้างประวัติศาสตร์ “ตีตั๋วสู่รอบชิงชนะเลิศ” อธิการบดีนำผู้บริหารเชียร์ชิดติดขอบสนาม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิร …

แข้งลูกเจ้าพ่อมอดินแดง สร้างประวัติศาสตร์ “ตีตั๋วสู่รอบชิงชนะเลิศ” อธิการบดีนำผู้บริหารเชียร์ชิดติดขอบสนาม Read More »

Non degree education

Clinical and Natural Product Metabolomics (CliNaP-M) #5 “Phenomics for Precision Medicine”

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบั …

Clinical and Natural Product Metabolomics (CliNaP-M) #5 “Phenomics for Precision Medicine” Read More »

IRURP

The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics (IRURP) Symposium 2023)

ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมง …

The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics (IRURP) Symposium 2023) Read More »