ข่าวหน้า 1

มนุษย์-สังคม มข. ผลักดันความเสมอภาคระหว่างเพศ จัด ซีรีส์เวทีเสวนา เพศต้องพูด ซีซั่น 4 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ในประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ

KKBS เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ

นักเขียนดัง “Dr.Dawn F. Rooney” เยือนมนุษยศาสตร์ฯ มข.เสวนาเปิดโลกประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชีย

The 17th  National Open Class: TLSOA มหกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ บทพิสูจน์การพัฒนาศักยภาพการศึกษาไทย

Scroll to Top