มัลลิกา ปลั่งกลาง

มข. ผนึกกำลัง 3 จังหวัด อีสานตอนบน หารือผลักดันการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG ตั้งเป้าออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ นำโดยศาสตราจารย …

มข. ผนึกกำลัง 3 จังหวัด อีสานตอนบน หารือผลักดันการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG ตั้งเป้าออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ Read More »

คกก.อำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ธิดารัต …

คกก.อำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Read More »

U2T สำนักบริการวิชาการ ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาอาหารจากพริกแกงสมุนไพรไทภูสู่ STREET FOOD.สุดฮิต

วันที่ 2 กันยายน 2565 U2T สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก …

U2T สำนักบริการวิชาการ ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาอาหารจากพริกแกงสมุนไพรไทภูสู่ STREET FOOD.สุดฮิต Read More »

HS U2T for BCG พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าแปรรูปจากกล้วย

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาล …

HS U2T for BCG พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าแปรรูปจากกล้วย Read More »

เริ่มแล้ว HS U2T for BCG จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ ดินผสม ตำบลบ้านลาน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ …

เริ่มแล้ว HS U2T for BCG จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ ดินผสม ตำบลบ้านลาน Read More »

มข. รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2564

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการปร …

มข. รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2564 Read More »

คกก.อำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ธิดารั …

คกก.อำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด Read More »

มข.จัดการแข่งขัน Hackathon U2T for BCG 2022 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะแม่ข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จั …

มข.จัดการแข่งขัน Hackathon U2T for BCG 2022 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศกการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” Tech innovation for sustainable future และ งาน Food and Agro tech 2022

ชาวอีสานห้ามพลาด นิทรรศกการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส …

ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศกการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” Tech innovation for sustainable future และ งาน Food and Agro tech 2022 Read More »

Scroll to Top