Spiritual

ผู้บริหาร มข. เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา

รศ. ชาญชัย พานทองวิริยกุล อธิการบดี พร้อมด้วย ดร. ทวารัฐ สูตะ …

ผู้บริหาร มข. เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

แพทย์สาดสี ศิลป์ คิดสร้างสรรค์ เวทีจัดแสดงผลงานศิลปะหลากมิติ สุดบรรเจิด ของนักศึกษาแพทย์ มข.

แพทย์สาดสี ศิลป์ คิดสร้างสรรค์ โครงการแพทย์สาดสี ครั้งที่ 13  …

แพทย์สาดสี ศิลป์ คิดสร้างสรรค์ เวทีจัดแสดงผลงานศิลปะหลากมิติ สุดบรรเจิด ของนักศึกษาแพทย์ มข. Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน ฯ ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการแก้ไขผลกระทบจากเอลนีโญ่ ต่อรองนายกรัฐมนตรี

            เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566  มหาวิทยาลัยขอนแก่น แ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน ฯ ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการแก้ไขผลกระทบจากเอลนีโญ่ ต่อรองนายกรัฐมนตรี Read More »

“ก้าวสำคัญ สู่วันที่สำเร็จ” KKBS จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2566

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบั …

“ก้าวสำคัญ สู่วันที่สำเร็จ” KKBS จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2566 Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี BIM

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย งานปฏิบัติงานและบริการทางวิศวกรรม  …

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี BIM Read More »

สุดอบอุ่น! บายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณ มข. “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ …

สุดอบอุ่น! บายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณ มข. “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” Read More »

มข.ร่วมกับ กทศ.และ สพฐ.เปิดอบรมหลักสูตร Up-Skill/Re-Skill หวังเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง แก่บุคลากรใกล้ชิดกับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมและพั …

มข.ร่วมกับ กทศ.และ สพฐ.เปิดอบรมหลักสูตร Up-Skill/Re-Skill หวังเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง แก่บุคลากรใกล้ชิดกับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ Read More »

COLA KKU ร่วมกับ IRI จัดเวทีเสวนาผู้นำนักศึกษา “เยาวชนขับ การเมืองเคลื่อน” (Youth Dialogue Promoting Responsive Engagement with Parties)

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ …

COLA KKU ร่วมกับ IRI จัดเวทีเสวนาผู้นำนักศึกษา “เยาวชนขับ การเมืองเคลื่อน” (Youth Dialogue Promoting Responsive Engagement with Parties) Read More »

KKBS จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566  ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบั …

KKBS จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ Read More »

มข. เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและเกียรติคุณสารสิน หนุนวิจัยแนวหน้าระดับโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอ …

มข. เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและเกียรติคุณสารสิน หนุนวิจัยแนวหน้าระดับโลก Read More »

Scroll to Top