Spiritual

มข.จัด“สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 65 เชิดชูเกียรติคนทำงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  เวลา 13.00 น.- 16.30 น. มหา …

มข.จัด“สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 65 เชิดชูเกียรติคนทำงาน Read More »

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ร่วมกับ กองการต่างประเทศ มข. จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ Studies in France and Scholarships & Fellowship and Mobility Programs” – Campus France Tour 2022

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตว …

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ร่วมกับ กองการต่างประเทศ มข. จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ Studies in France and Scholarships & Fellowship and Mobility Programs” – Campus France Tour 2022 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.สถาปัตย์ ที่ได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิตัล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสต …

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.สถาปัตย์ ที่ได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิตัล Read More »

COLA จับมือ IRI เปิดเวทีผู้นำนักศึกษาเสนอนโยบายพรรคการเมือง เตรียมพร้อมศึกเลือกตั้งใหญ่

บทบาทและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการทางการเมืองเป็นสิ่งส …

COLA จับมือ IRI เปิดเวทีผู้นำนักศึกษาเสนอนโยบายพรรคการเมือง เตรียมพร้อมศึกเลือกตั้งใหญ่ Read More »

นักศึกษา COLA หลักสูตร Digital Governance เยือนเกาหลีใต้ เรียนรู้-ต่อยอดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันชั้นนำด้านกิจการสาธารณะของภูมิภา …

นักศึกษา COLA หลักสูตร Digital Governance เยือนเกาหลีใต้ เรียนรู้-ต่อยอดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล Read More »

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการเลี้ย …

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม Read More »

ศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันผลิตและพัฒนาครูลงนาม MOU ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มุ่งผลิตครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันผลิตและพัฒนาครูลงนาม MOU ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มุ่งผลิตครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล Read More »

KKU CSV มหกรรมบริการชุมชน สุดประทับใจ อิ่มเอมผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยขอน …

KKU CSV มหกรรมบริการชุมชน สุดประทับใจ อิ่มเอมผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ Read More »

มข. เดินหน้าเชิงรุกสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอนของบุคลากร KKU Initiative for Learning and Teaching (KKUiLT)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมบาย …

มข. เดินหน้าเชิงรุกสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอนของบุคลากร KKU Initiative for Learning and Teaching (KKUiLT) Read More »

สถาปัตย์ จัดบูธหมอบ้าน ร่วมบริการชุมชน ในโครงการ KKU CSV

อาจารย์ บุคลากรศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ …

สถาปัตย์ จัดบูธหมอบ้าน ร่วมบริการชุมชน ในโครงการ KKU CSV Read More »

Scroll to Top