Spiritual

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ปี พ.ศ.2567

“ไม่ใช่ตัวแม่ แต่เป็นตัวท็อป” ทีม นศ.จาก COLA KKU & SC KKU และเพื่อน คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ พร้อมรับโล่และเงินรางวัลในเวทีประกวด “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน”

ม.ขอนแก่น ยกระดับวัตถุดิบอีสาน หนุนนวัตกรรมพัฒนา ‘ข้าวทับทิมชุมแพ’ พาณิชย์’เสริมทัพ ร่วมสร้างแผนที่นวัตกรรม Innovation Roadmap ส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง

Scroll to Top