Spiritual

กองการต่างประเทศ มข. ร่วมแสดงความยินดี ในงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้ง “15th KKUIC Establishment Day”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก …

กองการต่างประเทศ มข. ร่วมแสดงความยินดี ในงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้ง “15th KKUIC Establishment Day” Read More »

มข เยือน Youjiang Medical University for Nationalities จับมือแน่นแฟ้นยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษา

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสต …

มข เยือน Youjiang Medical University for Nationalities จับมือแน่นแฟ้นยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษา Read More »

ผู้แทน มข. ร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิดสถานที่ Association la France en Isan de Khon Kaen

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. ผู้แทน มหาวิทยาลัยข …

ผู้แทน มข. ร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิดสถานที่ Association la France en Isan de Khon Kaen Read More »

COLA ต้อนรับคณาจารย์และ นศ.แลกเปลี่ยนจาก University of Baguio ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำและศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบริหารกิจการสาธารณะของอาเซียน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ …

COLA ต้อนรับคณาจารย์และ นศ.แลกเปลี่ยนจาก University of Baguio ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำและศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบริหารกิจการสาธารณะของอาเซียน Read More »

วิศวฯ มข.จับมือ เฉิงตู เร่งผลิตบัณฑิตรถไฟความเร็วสูงร่วมกับ SWJTU

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวราก …

วิศวฯ มข.จับมือ เฉิงตู เร่งผลิตบัณฑิตรถไฟความเร็วสูงร่วมกับ SWJTU Read More »

วิศวฯ มข.จับคู่ความร่วมมือใหม่พัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์กับ UESTC

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวราก …

วิศวฯ มข.จับคู่ความร่วมมือใหม่พัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์กับ UESTC Read More »

นักโยนลูกเหล็ก มข. โชว์ฟอร์มเยี่ยม คว้าเหรียญทอง ในกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย

นักกีฬาเปตองมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเภทคู่ผสม คว้า 1 เหรียญทอง จ …

นักโยนลูกเหล็ก มข. โชว์ฟอร์มเยี่ยม คว้าเหรียญทอง ในกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน เสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการศึกษา …

หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน เสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษา Read More »

COLA และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หารือการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง อปท.และยกระดับระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้นโยบายถ่ายโอน รพสต. ให้แก่ อบจ.

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ …

COLA และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หารือการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง อปท.และยกระดับระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้นโยบายถ่ายโอน รพสต. ให้แก่ อบจ. Read More »

Scroll to Top