จิตรลัดดา แสนตา

“หมอลำ” กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนาสู่การเป็น Soft Power

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ที่วิทยาลัยการ …

“หมอลำ” กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนาสู่การเป็น Soft Power Read More »

นักศึกษา COLA เสริมสมรรถนะความเป็นนานาชาติ ฝึกฝนประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยบาเกียว

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาล …

นักศึกษา COLA เสริมสมรรถนะความเป็นนานาชาติ ฝึกฝนประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยบาเกียว Read More »

ศาสตราจารย์ ดร. ฮิโรฟูมิ  อันโดะ  อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon จากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ โดยผู้แทนของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น Mr. OBA Yuichi, Deputy Chief of the Mission, Japanese Embassy in Thailand

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยา …

ศาสตราจารย์ ดร. ฮิโรฟูมิ  อันโดะ  อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon จากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ โดยผู้แทนของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น Mr. OBA Yuichi, Deputy Chief of the Mission, Japanese Embassy in Thailand Read More »

COLA KKU ให้การต้อนรับ อาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 73 นายทหารนักเรียนหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นยศ เรือเอก-นาวาตรี และบุคลากร จากกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยและรับฟังการบรรยายและเสวนาเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาชุมชนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

วันนี้ 22 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยข …

COLA KKU ให้การต้อนรับ อาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 73 นายทหารนักเรียนหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นยศ เรือเอก-นาวาตรี และบุคลากร จากกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยและรับฟังการบรรยายและเสวนาเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาชุมชนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน Read More »

COLA ร่วมเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบดิจิทัล

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้อง …

COLA ร่วมเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบดิจิทัล Read More »

COLA จับมือเครือข่ายวิชาการทั่วโลกจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ICLG ครั้งที่ 7

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ …

COLA จับมือเครือข่ายวิชาการทั่วโลกจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ICLG ครั้งที่ 7 Read More »

COLA KKU จับมือมหาวิทยาลัย EIU ภายใต้กลุ่ม Becamex ประเทศเวียดนา จัดพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ …

COLA KKU จับมือมหาวิทยาลัย EIU ภายใต้กลุ่ม Becamex ประเทศเวียดนา จัดพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา Read More »

COLA KKU จับมือ EMPA Program, Portland State University, USA จัดโครงการ “Thailand Case Study Program 2022”

ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันชั้นนำและศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านก …

COLA KKU จับมือ EMPA Program, Portland State University, USA จัดโครงการ “Thailand Case Study Program 2022” Read More »

นักศึกษา COLA ลงพื้นที่ห้องเรียนชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะ และการจัดการการท่องเที่ยวและมรดกวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทย …

นักศึกษา COLA ลงพื้นที่ห้องเรียนชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะ และการจัดการการท่องเที่ยวและมรดกวัฒนธรรม Read More »

COLA KKU จับมือท้องถิ่น มุ่งยกระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (digital government)

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. COLA KKU นำโดย ดร.กฤษดา ปร …

COLA KKU จับมือท้องถิ่น มุ่งยกระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (digital government) Read More »