จิตรลัดดา แสนตา

COLA KKU ร่วมกับ IRI จัดเวทีเสวนาผู้นำนักศึกษา “เยาวชนขับ การเมืองเคลื่อน” (Youth Dialogue Promoting Responsive Engagement with Parties)

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ …

COLA KKU ร่วมกับ IRI จัดเวทีเสวนาผู้นำนักศึกษา “เยาวชนขับ การเมืองเคลื่อน” (Youth Dialogue Promoting Responsive Engagement with Parties) Read More »

COLA KKU ผนึกกำลังเครือข่าย สภาพัฒน์ UNDP และ Thailand Policy Lab จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เส้นทางสานฝันนโยบาย: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

     วันที่ 11-13 กันยายน 2566 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาว …

COLA KKU ผนึกกำลังเครือข่าย สภาพัฒน์ UNDP และ Thailand Policy Lab จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เส้นทางสานฝันนโยบาย: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” Read More »

COLA KKU จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม ในพื้นที่ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่ …

COLA KKU จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม ในพื้นที่ภาคอีสาน Read More »

COLA KKU ร่วมกับ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดอบรมพัฒนาผู้นำและบุคลากร อปท. เสริมทักษะทางการบริหารเชิงรุกในยุคที่โลกเปลี่ยน เรียนรู้แหล่งรายได้ใหม่ที่ยั่งยืนสำหรับ อปท.

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยกา …

COLA KKU ร่วมกับ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดอบรมพัฒนาผู้นำและบุคลากร อปท. เสริมทักษะทางการบริหารเชิงรุกในยุคที่โลกเปลี่ยน เรียนรู้แหล่งรายได้ใหม่ที่ยั่งยืนสำหรับ อปท. Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครั้งแรกระหว่าง UEH และ COLA เปิดโลก เรียนรู้ และริเริ่มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม – วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ กฎหมา …

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครั้งแรกระหว่าง UEH และ COLA เปิดโลก เรียนรู้ และริเริ่มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Read More »

นศ.COLA KKU ได้รับคัดเลือกจากเครือข่าย SEED Thailand ให้เข้าร่วมโครงการ Seed Project 4 ภูมิภาค ปี 3 รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “My Future Hometown สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล”

ในระหว่างวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา นายวรายุส ศรีม …

นศ.COLA KKU ได้รับคัดเลือกจากเครือข่าย SEED Thailand ให้เข้าร่วมโครงการ Seed Project 4 ภูมิภาค ปี 3 รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “My Future Hometown สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล” Read More »

คณะผู้บริหาร COLA ร่วมงาน The Mekong Forum 2023: Driving Transformation Change in the GMS ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พีรสิทธิ์ …

คณะผู้บริหาร COLA ร่วมงาน The Mekong Forum 2023: Driving Transformation Change in the GMS ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน Read More »

COLA ร่วมกับ สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือ Reskill-Upskill ผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย …

COLA ร่วมกับ สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือ Reskill-Upskill ผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ Read More »

มข. ผนึกกำลัง สมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาว (YEAL) ลงนาม MOA เปิดหลักสูตร Executive MINI MBA หลักสูตรพัฒนาผู้นำบริหารธุรกิจและองค์กรในยุคดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการ หลักสูตรแรกใน สปป.ลาว!

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA) และวิ …

มข. ผนึกกำลัง สมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาว (YEAL) ลงนาม MOA เปิดหลักสูตร Executive MINI MBA หลักสูตรพัฒนาผู้นำบริหารธุรกิจและองค์กรในยุคดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการ หลักสูตรแรกใน สปป.ลาว! Read More »

COLA Research Talk EP.2 โครงการ “การขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือเเละการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ” สนับสนุนทุนวิจัยโดย สวรส.

รายการ COLA Research Talk  ช่องทางสื่อสารงานวิจัยจากวิทยาลัยก …

COLA Research Talk EP.2 โครงการ “การขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือเเละการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ” สนับสนุนทุนวิจัยโดย สวรส. Read More »

Scroll to Top