จิตรลัดดา แสนตา

จิตรลัดดา แสนตา

COLA เปิดเวทีประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจทางการเมืองของภาคประชาชน

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันการศึกษาที …

COLA เปิดเวทีประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจทางการเมืองของภาคประชาชน Read More »

COLA KKU ต้อนรับคณะดูงานจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน “การบริหารจัดการองค์กร”

         เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. วิท …

COLA KKU ต้อนรับคณะดูงานจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน “การบริหารจัดการองค์กร” Read More »

COLA & Com.Sci. ประชุมความพร้อมหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ MPA ด้าน Digital Governance เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่อย่างเป็นทางการ

COLA & Com.Sci. ประชุมความพร้อมหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ …

COLA & Com.Sci. ประชุมความพร้อมหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ MPA ด้าน Digital Governance เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่อย่างเป็นทางการ Read More »

COLA KKU รับมอบ Notebook จากสำนักหอสมุด มข. เพื่อให้บริการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

         ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำโครงการเช่าคอมพิวเตอร์เ …

COLA KKU รับมอบ Notebook จากสำนักหอสมุด มข. เพื่อให้บริการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา Read More »

COLA KKU ก้าวสู่ความเป็นเลิศ รับการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นำโดย รศ.ดร. …

COLA KKU ก้าวสู่ความเป็นเลิศ รับการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

COLA ผนึกพลังเครือข่ายเดินหน้าโครงการ รางสร้างเมือง รางสร้างไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตและวิธีการเดินทางมุ่งสู่เมืองสมาร์ทซิตี้

        วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว …

COLA ผนึกพลังเครือข่ายเดินหน้าโครงการ รางสร้างเมือง รางสร้างไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตและวิธีการเดินทางมุ่งสู่เมืองสมาร์ทซิตี้ Read More »

“ผลผลิต COLA แกร่งกล้า สง่างาม” วันแห่งความสำเร็จ บัณฑิตและมหาบัณฑิต COLA KKU รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

วันแห่งความสำเร็จ บัณฑิตและมหาบัณฑิต COLA KKU รับพระราชทานปริ …

“ผลผลิต COLA แกร่งกล้า สง่างาม” วันแห่งความสำเร็จ บัณฑิตและมหาบัณฑิต COLA KKU รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 Read More »

COLA KKU สานต่อความสัมพันธ์ร่วมเวทีพบปะเครือข่ายกับ Friedrich Naumann Foundation For Freedom

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบด …

COLA KKU สานต่อความสัมพันธ์ร่วมเวทีพบปะเครือข่ายกับ Friedrich Naumann Foundation For Freedom Read More »

COLA ร่วมกับ KONRAD Adanauer Stiftung ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มข.  จัด Workshop เพิ่มขีดความสามารถของ อปท. เน้นเข้าใจ ทำเป็น นำไปใช้ได้ทันที เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการให้บริการสาธารณะในยุคดิจิทัล

“ที่ COLA เราทำให้ดิจิทัลเป็นเรื่องที่สัมผัสได้ เข้าใจ …

COLA ร่วมกับ KONRAD Adanauer Stiftung ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มข.  จัด Workshop เพิ่มขีดความสามารถของ อปท. เน้นเข้าใจ ทำเป็น นำไปใช้ได้ทันที เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการให้บริการสาธารณะในยุคดิจิทัล Read More »

COLA เปิดบ้าน ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และ นศ.จาก มรภ.อุดรธานี ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรในยุค New Normal

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ผู้บ …

COLA เปิดบ้าน ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และ นศ.จาก มรภ.อุดรธานี ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรในยุค New Normal Read More »

Scroll to Top