U2T

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

____เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 คณะเทคโนโลยี มข. นำ […]

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) Read More »

มข. จัดงาน “U2T Happy Village” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่าสู่สากล หนุนสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566  เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยขอ

มข. จัดงาน “U2T Happy Village” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่าสู่สากล หนุนสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก Read More »

มนุษย์-สังคม มข. ผนึกกำลังนิสิตนักศึกษา 6 สถาบัน สานสัมพันธ์เครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุทิศตนเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และ

มนุษย์-สังคม มข. ผนึกกำลังนิสิตนักศึกษา 6 สถาบัน สานสัมพันธ์เครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุทิศตนเพื่อสังคม Read More »

มข. ผนึกกำลัง 3 จังหวัด อีสานตอนบน หารือผลักดันการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG ตั้งเป้าออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ นำโดยศาสตราจารย

มข. ผนึกกำลัง 3 จังหวัด อีสานตอนบน หารือผลักดันการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG ตั้งเป้าออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานเด่นโครงการ U2T ต่อยอดสู่ตลาดระดับประเทศร่วมกับ อว. และฝ่ายนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อเร็วๆนี้  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย ผศ.ดร.

คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานเด่นโครงการ U2T ต่อยอดสู่ตลาดระดับประเทศร่วมกับ อว. และฝ่ายนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

“อว.ต่อยอดผลิตภัณฑ์โครงการ U2T for BCG เสริมการตลาด เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชน”

วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา

“อว.ต่อยอดผลิตภัณฑ์โครงการ U2T for BCG เสริมการตลาด เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชน” Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย” เรียนรู้ขั้นตอนการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและกล้วยฉาบใน ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย” เรียนรู้ขั้นตอนการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและกล้วยฉาบใน ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การปลูกมะม่วงนอกฤดูกาล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในผักและผลไม้”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การปลูกมะม่วงนอกฤดูกาล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในผักและผลไม้” Read More »

สํานักบริการวิชาการ มข. จับมือ 15 ตำบล จากโครงการ U2T โชว์ผลงานเด่น ใช้เครื่องมือดิจิทัล ทำการตลาดสินค้าชุมชนจนขายได้ขายดี!

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอน

สํานักบริการวิชาการ มข. จับมือ 15 ตำบล จากโครงการ U2T โชว์ผลงานเด่น ใช้เครื่องมือดิจิทัล ทำการตลาดสินค้าชุมชนจนขายได้ขายดี! Read More »

คกก.อำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ธิดารัต

คกก.อำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Read More »

Scroll to Top