อาทิตย์ พันธ์สวัสดิ์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565 (FAR8) “The Future of Arts: The Challenges to Artists” ศิลป์ท้า เวลา ท้าศิลป์

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิ …

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565 (FAR8) “The Future of Arts: The Challenges to Artists” ศิลป์ท้า เวลา ท้าศิลป์ Read More »

Arts for All ปีที่ 2 เดินหน้าขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ

เมื่อวันที่ 22-28 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ …

Arts for All ปีที่ 2 เดินหน้าขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ Read More »

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยอาเซียน ประจำปี 2565

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิ …

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยอาเซียน ประจำปี 2565 Read More »

อลังการงานสร้าง โปงลางสินไซคว้าชัยถ้วยพระราชทานและรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

วงโปงลางสินไซโชว์งดงามอลังการชุดการประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลางช …

อลังการงานสร้าง โปงลางสินไซคว้าชัยถ้วยพระราชทานและรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย Read More »

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน(U2T)ตำบลกุดน้ำใส

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์  ภายใ …

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน(U2T)ตำบลกุดน้ำใส Read More »

พิธีลงนามความร่วมมือภาคชุมชนในการสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมและการกำหนดแผนกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนด้วยฐานศิลปกรรม

เช้าวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

พิธีลงนามความร่วมมือภาคชุมชนในการสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมและการกำหนดแผนกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนด้วยฐานศิลปกรรม Read More »

ม.ขอนแก่น จัดเทศกาลถนนศิลปะครั้งที่ 19 (Art Lane # 19)

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

ม.ขอนแก่น จัดเทศกาลถนนศิลปะครั้งที่ 19 (Art Lane # 19) Read More »

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เช้าวันนี้ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง …

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

Scroll to Top