kkbs

นศ. KKBS คว้ารางวัลจากการแข่งขัน The 1st Asian International Student Competitions 2021 ระดับอาเซียน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี …

นศ. KKBS คว้ารางวัลจากการแข่งขัน The 1st Asian International Student Competitions 2021 ระดับอาเซียน Read More »

‘เกษียณเกษมสุข’ KKBS จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณราชการ 2564 ออนไลน์

  ปีพุทธศักราช 2564 นี้ เป็นวาระการเกษียณอายุราชการของบุ …

‘เกษียณเกษมสุข’ KKBS จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณราชการ 2564 ออนไลน์ Read More »

KKBS Showcase โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น

  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ทีผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและ …

KKBS Showcase โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น Read More »

สมาคมการตลาดฯ ร่วมกับภาคีการศึกษาทั่วประเทศ จัดงานออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ มุ่งพัฒนานักการตลาดในทุกภูมิภาคสู้โควิด-19

สำนักข่าว : facebook: ตลาดวิเคราะห์news URL :  https://www.fa …

สมาคมการตลาดฯ ร่วมกับภาคีการศึกษาทั่วประเทศ จัดงานออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ มุ่งพัฒนานักการตลาดในทุกภูมิภาคสู้โควิด-19 Read More »

คณะบริหารธุรกิจรอบ Portfolio ใช้อะไรบ้าง

สำนักข่าว : eduzones.com URL :  https://www.eduzones.com/2021 …

คณะบริหารธุรกิจรอบ Portfolio ใช้อะไรบ้าง Read More »

สมาคมการตลาดฯ จัดงานออนไลน์ มุ่งพัฒนานักการตลาด

สำนักข่าว : stockwave.in.th URL : http://www.stockwave.in.th/ …

สมาคมการตลาดฯ จัดงานออนไลน์ มุ่งพัฒนานักการตลาด Read More »

สมาคมการตลาดฯ ร่วมกับภาคีการศึกษาทั่วประเทศ จัดงานออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ มุ่งพัฒนานักการตลาดในทุกภูมิภาคสู้โควิด-19

สำนักข่าว : krajaikao.com URL : https://krajaikao.com/?p=5652 …

สมาคมการตลาดฯ ร่วมกับภาคีการศึกษาทั่วประเทศ จัดงานออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ มุ่งพัฒนานักการตลาดในทุกภูมิภาคสู้โควิด-19 Read More »

สมาคมการตลาดฯ ร่วมกับภาคีการศึกษาทั่วประเทศ จัดงานออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่

สำนักข่าว : press.in.th URL : https://www.press.in.th/%e0%b8% …

สมาคมการตลาดฯ ร่วมกับภาคีการศึกษาทั่วประเทศ จัดงานออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ Read More »

สมาคมการตลาดฯ ร่วมกับภาคีการศึกษาทั่วประเทศ จัดสัมมนาออนไลน์ครั้งใหญ่ มุ่งพัฒนานักการตลาดในทุกภูมิภาคสู้โควิด-19

สำนักข่าว : mbamagazine.net URL :  https://mbamagazine.net/in …

สมาคมการตลาดฯ ร่วมกับภาคีการศึกษาทั่วประเทศ จัดสัมมนาออนไลน์ครั้งใหญ่ มุ่งพัฒนานักการตลาดในทุกภูมิภาคสู้โควิด-19 Read More »

KKBS เจ้าภาพหารือเครือข่ายองค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมรับขวัญ ชั้น 2 โรงแรม …

KKBS เจ้าภาพหารือเครือข่ายองค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น Read More »

Scroll to Top