kkbs

KKBS เจ้าภาพหารือเครือข่ายองค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมรับขวัญ ชั้น 2 โรงแรม …

KKBS เจ้าภาพหารือเครือข่ายองค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น Read More »

“KKBS มข.”ปฐมนิเทศนศ.ใหม่ ออนไลน์เต็มรูปแบบ

วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ค. 2564 “KKBS มข.”ปฐมนิเทศนศ …

“KKBS มข.”ปฐมนิเทศนศ.ใหม่ ออนไลน์เต็มรูปแบบ Read More »

“KKBS” มข.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ออนไลน์เต็มรูปแบบ

  วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ค. 2564 “KKBS” มข.ปฐมนิเทศ …

“KKBS” มข.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ออนไลน์เต็มรูปแบบ Read More »

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ออนไลน์เต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทย …

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ออนไลน์เต็มรูปแบบ Read More »

KKBS ร่วมลงนาม Microsoft ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล นักศึกษา-บุคลากร มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ลงนามบัน …

KKBS ร่วมลงนาม Microsoft ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล นักศึกษา-บุคลากร มหาวิทยาลัย Read More »

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5

        จากนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน …

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5 Read More »

มข. ครองอันดับ 4 ประเทศไทย ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ในการจัดอันดับ Scimago 2021

      เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. …

มข. ครองอันดับ 4 ประเทศไทย ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ในการจัดอันดับ Scimago 2021 Read More »

KKBS มข. นำร่อง… เปิดหลักสูตรเรียนป.ตรีล่วงหน้า ให้นร.ม.ปลาย ลงเรียนสะสมหน่วยกิต

สำนักข่าว : ตลาดวิเคราะห์ news URL : https://web.facebook.com …

KKBS มข. นำร่อง… เปิดหลักสูตรเรียนป.ตรีล่วงหน้า ให้นร.ม.ปลาย ลงเรียนสะสมหน่วยกิต Read More »

Scroll to Top