Ecological

COLA ต้อนรับคณาจารย์และ นศ.แลกเปลี่ยนจาก University of Baguio ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำและศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบริหารกิจการสาธารณะของอาเซียน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ …

COLA ต้อนรับคณาจารย์และ นศ.แลกเปลี่ยนจาก University of Baguio ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำและศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบริหารกิจการสาธารณะของอาเซียน Read More »

มข.เปิดคลินิก AI ตัวช่วยนักวิจัย-เสริมทักษะอาชีพนักศึกษายุคดิจิทัล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวคลินิก AI แนะนำการใช้เค …

มข.เปิดคลินิก AI ตัวช่วยนักวิจัย-เสริมทักษะอาชีพนักศึกษายุคดิจิทัล Read More »

COLA และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หารือการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง อปท.และยกระดับระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้นโยบายถ่ายโอน รพสต. ให้แก่ อบจ.

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ …

COLA และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หารือการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง อปท.และยกระดับระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้นโยบายถ่ายโอน รพสต. ให้แก่ อบจ. Read More »

COLA Research Talk รายการใหม่แกะกล่อง เปิดตัว EP.1 ด้วยเรื่องราว โครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ หรือที่รู้จักในชื่อ “หมอลำเมตาเวิร์ส: Molam Metaverse”

จากกระแส “หมอลำเมตาเวิร์ส” ฟีเวอร์ ที่ได้รับความส …

COLA Research Talk รายการใหม่แกะกล่อง เปิดตัว EP.1 ด้วยเรื่องราว โครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ หรือที่รู้จักในชื่อ “หมอลำเมตาเวิร์ส: Molam Metaverse” Read More »

COLA เปิดบ้านต้อนรับ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเมืองในรูปแบบ “ขอนแก่นโมเดล” 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิท …

COLA เปิดบ้านต้อนรับ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเมืองในรูปแบบ “ขอนแก่นโมเดล”  Read More »

มข.เปิดจุดเช็กอินใหม่สาย Healthy ปรับปรุงระบบจัดการน้ำผิวดิน-เพิ่มพื้นที่สีเขียวสวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและส …

มข.เปิดจุดเช็กอินใหม่สาย Healthy ปรับปรุงระบบจัดการน้ำผิวดิน-เพิ่มพื้นที่สีเขียวสวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 Read More »

ชื่นชม ศิษย์เก่า COLA KKU รับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565”

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมชื่นชมและยินดีกับศิษย์เก่า COLA …

ชื่นชม ศิษย์เก่า COLA KKU รับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565” Read More »

COLA KKU ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อน Thailand Policy Lab ร่วมกับคณะทำงานของ UNDP Thailand และสภาพัฒน์ เพื่อส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะแนวใหม่ที่จะจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ที่ COLA KKU และจังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดย ผศ.ดร. …

COLA KKU ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อน Thailand Policy Lab ร่วมกับคณะทำงานของ UNDP Thailand และสภาพัฒน์ เพื่อส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะแนวใหม่ที่จะจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ที่ COLA KKU และจังหวัดขอนแก่น Read More »

COLA KKU ที่ปรึกษาโครงการ LOW CARBON ของคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จ.ขอนแก่น นำเสนอแผนการดำเนินงาน ตอบโจทย์นโบาย Carbon Neutrality & Net Zero ของประเทศ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. คณะทำงานด้านก …

COLA KKU ที่ปรึกษาโครงการ LOW CARBON ของคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จ.ขอนแก่น นำเสนอแผนการดำเนินงาน ตอบโจทย์นโบาย Carbon Neutrality & Net Zero ของประเทศ Read More »

COLA คว้า 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “KKU OPEN 2023” 59 ปี มข.

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท …

COLA คว้า 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “KKU OPEN 2023” 59 ปี มข. Read More »

Scroll to Top