Ecological

สุดเจ๋ง! นร.สาธิตฯ มข.ชูโครงงานแก้ปัญหาน้ำเสีย คว้ารางวัลนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมจากมาเลเซีย

เมื่อช่วงวันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 กลุ่มตัวแทนนักเรียนโรงเรี […]

สุดเจ๋ง! นร.สาธิตฯ มข.ชูโครงงานแก้ปัญหาน้ำเสีย คว้ารางวัลนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมจากมาเลเซีย Read More »

คณะผู้บริหาร มข. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แด่ สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาล

คณะผู้บริหาร มข. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แด่ สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ณ ราชอาณาจักรภูฏาน Read More »

COLA ม.ขอนแก่น จัดสัมมนาพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และทบทวนแผนปฏิบัติการนำสู่องค์กรที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนา

COLA ม.ขอนแก่น จัดสัมมนาพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และทบทวนแผนปฏิบัติการนำสู่องค์กรที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน Read More »

COLA จัดงาน COLA CONNECTS 2024 ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ป.โท และสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท คณาจารย์และศิษย์เก่า

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนจากอาจ

COLA จัดงาน COLA CONNECTS 2024 ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ป.โท และสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท คณาจารย์และศิษย์เก่า Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบรมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City หวังตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานส่งเ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบรมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City หวังตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน Read More »

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 เตรียมพร้อมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิ

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 เตรียมพร้อมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 Read More »

คณะสถาปัตย์ มข. ร่วมมือกับ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น พลิกขยะผ้า Nonwoven เหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ โรงพยาบาลก

คณะสถาปัตย์ มข. ร่วมมือกับ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น พลิกขยะผ้า Nonwoven เหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ Read More »

ม.ขอนแก่น หนุนใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า พร้อมวางเป้า Net Zero

เปิดเทอมนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชวนนักศึกษาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใ

ม.ขอนแก่น หนุนใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า พร้อมวางเป้า Net Zero Read More »

KKBS เจ้าภาพหารือ “8 องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น” ร่วมผลักดันจังหวัดก้าวไกลสู่ระดับสากล

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องวังเลิศ คณะบริหารธุรกิจและก

KKBS เจ้าภาพหารือ “8 องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น” ร่วมผลักดันจังหวัดก้าวไกลสู่ระดับสากล Read More »

มข. ผนึก บพข. เปิดตัว โครงการวิจัย “Ugly Veggies Plus เทคโนโลยีหนุนเศรษฐกิจ BCG สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567  เวลา  09.30 – 13.00 น. มหา

มข. ผนึก บพข. เปิดตัว โครงการวิจัย “Ugly Veggies Plus เทคโนโลยีหนุนเศรษฐกิจ BCG สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ Read More »

Scroll to Top