นับถอยหลังสู่การใช้งาน

ระบบ ERP

Days
Hours
Minutes
Seconds
วันนี้เริ่มใช้งานระบบ ERP

Go-Live : 1.10.2024

ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น : 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม

คณะ
1
วิทยาลัย
0
หลักสูตร
250
นักศึกษาปัจจุบัน
37521
บุคลากร
11370
Scroll to Top