People

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรม”วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2564

เช้าวันนี้ (23 ตุลาคม 2564) เวลา 8.30 น. นายชุมพร พารา ผู้อำน …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรม”วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2564 Read More »

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาออนไลน์ ยกระดับงานวิจัย สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญ …

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาออนไลน์ ยกระดับงานวิจัย สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ Read More »

นศ. KKBS คว้ารางวัลจากการแข่งขัน The 1st Asian International Student Competitions 2021 ระดับอาเซียน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี …

นศ. KKBS คว้ารางวัลจากการแข่งขัน The 1st Asian International Student Competitions 2021 ระดับอาเซียน Read More »

บุคลากรวิทยุ มข. อบรมระบบ “Google Form” พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ต.ค.2564 งานผลิตสื่อ กองสื่อสารอ …

บุคลากรวิทยุ มข. อบรมระบบ “Google Form” พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล Read More »

รมช.ศึกษาธิการ นำคณะเยือนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้แบบ “Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร”

        วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ อาคารเรียน 35 ป …

รมช.ศึกษาธิการ นำคณะเยือนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้แบบ “Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร” Read More »

กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 20 ตุลาคม 2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกอ …

กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 20 ตุลาคม 2564 Read More »

มข.เปิด NETSAT จัดสอบปีละ 2 ครั้งสร้างมุ่งเน้นสมรรถนะที่จำเป็นเฉพาะด้านเพื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนการในระดับอุดมศึกษา

        “มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งหวังเพื่อที่จะสร้าง วิธีการทดส …

มข.เปิด NETSAT จัดสอบปีละ 2 ครั้งสร้างมุ่งเน้นสมรรถนะที่จำเป็นเฉพาะด้านเพื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนการในระดับอุดมศึกษา Read More »

มข. จัดสัมมนา “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”  มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความยั่งยืนขององค์กร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสง …

มข. จัดสัมมนา “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”  มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความยั่งยืนขององค์กร Read More »

มข.ปรับเกณฑ์การจ้างงานใหม่ เพิ่มขีดความสามารถบริหารงานบุคคล คล่องตัว มีประสิทธิภาพ

__________เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.  รศ. …

มข.ปรับเกณฑ์การจ้างงานใหม่ เพิ่มขีดความสามารถบริหารงานบุคคล คล่องตัว มีประสิทธิภาพ Read More »

ผลงานตีพิมพ์ของ COLA KKU ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศ!

จากผลการสำรวจข้อมูลของฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาลัยการปกครองท้องถ …

ผลงานตีพิมพ์ของ COLA KKU ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศ! Read More »

Scroll to Top