People

เครือข่ายสมาชิกสภากาแฟสีหราชร่วมใจต้านภัยโควิด-19 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับ รพ.สนามขอนแก่น

เครือข่ายสมาชิกสภากาแฟสีหราชร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 มอบสิ่งของ …

เครือข่ายสมาชิกสภากาแฟสีหราชร่วมใจต้านภัยโควิด-19 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับ รพ.สนามขอนแก่น Read More »

เจาะความสำเร็จของ 2 โครงการเด่นต้นแบบ U2T พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้าชัยการแข่งขัน U2T Hackathon2021 สะท้อนภาพชัดจุดแข็ง มข.กับการทำงานเพื่อชุมชน

         จากนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเ …

เจาะความสำเร็จของ 2 โครงการเด่นต้นแบบ U2T พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้าชัยการแข่งขัน U2T Hackathon2021 สะท้อนภาพชัดจุดแข็ง มข.กับการทำงานเพื่อชุมชน Read More »

กิจกรรมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระใหญ่ สำนักงานอธิการบดี ส่งท้ายเดือน ก.ค. 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับก …

กิจกรรมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระใหญ่ สำนักงานอธิการบดี ส่งท้ายเดือน ก.ค. 2564 Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรองมาตรฐานจากสภาวิศวกรไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศว …

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรองมาตรฐานจากสภาวิศวกรไทย Read More »

มข.จัดประชุมพิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรฯ และแผนการพลิกโฉมมข.ระยะ 5 ปี

__________เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแ …

มข.จัดประชุมพิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรฯ และแผนการพลิกโฉมมข.ระยะ 5 ปี Read More »

นศ.สถาปัตย์ ได้รับรางวัลระดับชาติในงานประกวด “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรกนก ฉั่วรัตนกุล นักศึกษาสาขาวิชาออ …

นศ.สถาปัตย์ ได้รับรางวัลระดับชาติในงานประกวด “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16” Read More »

มข.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรสมเด็จพระนา …

มข.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2564 Read More »

สถาบันภาษา จัดพิธีส่ง-รับมอบงานในตำแหน่ง “รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564   รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รอง …

สถาบันภาษา จัดพิธีส่ง-รับมอบงานในตำแหน่ง “รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา Read More »

สำนักหอสมุดสนับสนุนอุปกรณ์กำจัดเชื้อให้ทีมบุคลากรด่านหน้า รพ.ศรีนครินทร์

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยก …

สำนักหอสมุดสนับสนุนอุปกรณ์กำจัดเชื้อให้ทีมบุคลากรด่านหน้า รพ.ศรีนครินทร์ Read More »

มข. จับมือ อาชีวศึกษา เปิดพื้นที่เพื่อ นศ.ฝึกงาน เรียนรู้การทำงานจริง สร้างความชำนาญวิชาชีพ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีล …

มข. จับมือ อาชีวศึกษา เปิดพื้นที่เพื่อ นศ.ฝึกงาน เรียนรู้การทำงานจริง สร้างความชำนาญวิชาชีพ Read More »

Scroll to Top