People

อธิการบดี มข. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริย …

อธิการบดี มข. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 Read More »

ปลื้ม ! คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ได้รับการจัดอันดับที่ 2 ของประเทศ สาขา Engineering จาก SCImago Institutions Ranking 2021

ปลื้ม !  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. อันดับที่ 2 ของประเทศ สาขา Engineering จากการจัดอันดับ SCImago Institutions Ranking 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. สร้างผลงานเด่นได้รับการจัดอันดับเป็นที่ …

ปลื้ม !  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. อันดับที่ 2 ของประเทศ สาขา Engineering จากการจัดอันดับ SCImago Institutions Ranking 2021 Read More »

นักวิจัยศึกษาศาสตร์ ผ่านการพิจารณา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 กองบริหารทุนวิจัยและนวัติกรรม สำนำ …

นักวิจัยศึกษาศาสตร์ ผ่านการพิจารณา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 Read More »

มข.ส่งมอบตู้ TOT-KKU SWAP Test Box แบบความดันบวก (Positive Pressure) เพื่อส่งมอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ในภารกิจตรวจคัดกรอง

        วันที่ 11พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณอาคาร 2 สำนักหอสมุด มหา …

มข.ส่งมอบตู้ TOT-KKU SWAP Test Box แบบความดันบวก (Positive Pressure) เพื่อส่งมอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ในภารกิจตรวจคัดกรอง Read More »

มข.จัดงานประชุมวิชาการจิ้งหรีดอีสานครั้งที่ 3 เน้นแนวทางศึกษาข้อมูลตลาดต่างประเทศ ปูทางส่งออก หวังสร้างรายได้เกษตรกรยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 13.30 น. สถาบั …

มข.จัดงานประชุมวิชาการจิ้งหรีดอีสานครั้งที่ 3 เน้นแนวทางศึกษาข้อมูลตลาดต่างประเทศ ปูทางส่งออก หวังสร้างรายได้เกษตรกรยั่งยืน Read More »

อธิการบดี ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2564

วันนี้ ( 11 พฤษภาคม 2564 ) เวลา 9.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิ …

อธิการบดี ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2564 Read More »

ชาวคณะสถาปัตย์ร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวิกฤติโลหิตขาดแคลน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

ชาวคณะสถาปัตย์ร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวิกฤติโลหิตขาดแคลน Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2564

วันนี้ (วันที่ 6 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยขอนแ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2564 Read More »

อธิการบดี มข. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะ …

อธิการบดี มข. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2564 Read More »

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5

        จากนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน …

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5 Read More »

Scroll to Top