Chumporn Para

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีน ภาคเรียน …

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ Read More »

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีนหลักสูตรสำหรับบุคลากร มข. ภาคเรียนที่ 1/2566 แบบ On site

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีนหลักสูตรส …

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีนหลักสูตรสำหรับบุคลากร มข. ภาคเรียนที่ 1/2566 แบบ On site Read More »

ประกาศ กำหนดระบบการจราจรเดินรถทางเดียว ถนนด้านหน้าอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1064/2566 เรื่อง กำหนดระบบกา …

ประกาศ กำหนดระบบการจราจรเดินรถทางเดียว ถนนด้านหน้าอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ Read More »

ขอเชิญสมัครสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล ประจำปี 2566

ขอเชิญสมัครสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล ประจำปี 2566 สอบแล …

ขอเชิญสมัครสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล ประจำปี 2566 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประเมิน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประเมิน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประเมิน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและการต่อต้านการ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ Read More »

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมสัมมนาฯขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่นเพื่อรับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมกับ ผศ.เกีย …

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมสัมมนาฯขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่นเพื่อรับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก Read More »

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีน ภาคเรียนที่ 3 ภาคพิเศษ

 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีน ภาคเรีย …

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีน ภาคเรียนที่ 3 ภาคพิเศษ Read More »

ขอเชิญเข้าร่วม มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับ นักศึกษาบุคลากรและประชาชนครั้งที่ 3 “พลิกโฉม มข. สู่ประชาคม และสังคมสุขภาพดี”

ขอเชิญ ประชาชนผู้สนใจ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกท่านเข้าร่ว …

ขอเชิญเข้าร่วม มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับ นักศึกษาบุคลากรและประชาชนครั้งที่ 3 “พลิกโฉม มข. สู่ประชาคม และสังคมสุขภาพดี” Read More »

Scroll to Top