Chumporn Para

ขอเชิญบุคลากร มข. ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง 10 ก.พ.นี้

ขอเชิญบุคลากร มข. ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยา …

ขอเชิญบุคลากร มข. ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง 10 ก.พ.นี้ Read More »

ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ “แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ปี 2566”

 สถานประกอบการมีความคาดหวังและต้องการให้บัณฑิตมีทักษะและคุณล …

ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ “แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ปี 2566” Read More »

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) จัดกิจกรรมโครงการ  “เติมรัก อุ่นใจ”  ครั้งที่ 1  มอบความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) นำโ …

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) จัดกิจกรรมโครงการ  “เติมรัก อุ่นใจ”  ครั้งที่ 1  มอบความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น Read More »

KKU Digital Skills Training 2023

หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (KKU Digital Skills Training 2023) สำหรับคณาจารย์ และ บุคลากร

ในยุคดิจิทัล ยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เร …

หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (KKU Digital Skills Training 2023) สำหรับคณาจารย์ และ บุคลากร Read More »

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น – 25 ม.ค.66

ขอเชิญบุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ร่วมระดมทุนทรัพ …

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น – 25 ม.ค.66 Read More »

คณะมนุษย์ ฯ มข.จับมือ สสส. กระตุ้นคนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบนักสูบหน้าใหม่ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้นจนน่าตกใจ

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยา …

คณะมนุษย์ ฯ มข.จับมือ สสส. กระตุ้นคนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบนักสูบหน้าใหม่ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้นจนน่าตกใจ Read More »

มข.จัดรถรับส่งบัณฑิตและญาติ 19-20 ธันวาคม 2565 เริ่ม เวลา 05.00 น.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบริการรถรับ ส่งบัณฑิต และญาติบัณฑิต ในพ …

มข.จัดรถรับส่งบัณฑิตและญาติ 19-20 ธันวาคม 2565 เริ่ม เวลา 05.00 น. Read More »

ประกาศ กำหนดระบบจราจรในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น

[ ดาวน์โหลด ] [ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ]