ชาลี พรหมอินทร์

เปิดโอกาสคนพิการ! สำนักบริการวิชาการ มข. เดินหน้าต่อเนื่องร่วมสร้างอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนในเทศบาลเมืองศิลา

                    เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 สำนักบริการวิ […]

เปิดโอกาสคนพิการ! สำนักบริการวิชาการ มข. เดินหน้าต่อเนื่องร่วมสร้างอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนในเทศบาลเมืองศิลา Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร สำหรับพยาบาลยุคดิจิทัล: Upskill ด้าน Clinical Supervision ตอบโจทย์ความท้าทาย

            สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศ

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร สำหรับพยาบาลยุคดิจิทัล: Upskill ด้าน Clinical Supervision ตอบโจทย์ความท้าทาย Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. เปิดเวที เสริมความรู้ “กฎหมายเลือกตั้ง” ก่อนลงสนามจริงสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

          สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตรอบ

สำนักบริการวิชาการ มข. เปิดเวที เสริมความรู้ “กฎหมายเลือกตั้ง” ก่อนลงสนามจริงสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะ e-bidding บุคลากรท้องถิ่นจัดซื้อจัดจ้าง อบรมหลักสูตรเข้มข้น รุ่นที่ 4

           สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตร

สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะ e-bidding บุคลากรท้องถิ่นจัดซื้อจัดจ้าง อบรมหลักสูตรเข้มข้น รุ่นที่ 4 Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. รวมพลังสร้างอาชีพ ใต้โมเดลการฝึกอบรมคนพิการ มจธ.(โดยกองทุน ฯ พก.)

            วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ

สำนักบริการวิชาการ มข. รวมพลังสร้างอาชีพ ใต้โมเดลการฝึกอบรมคนพิการ มจธ.(โดยกองทุน ฯ พก.) Read More »

สำนักบริการวิชาการ ถอดบทเรียนจากประสบการณ์งานฝีมือสู่หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพคนพิการ ‘แบรนด์ฝ้ายลายสอง’และ ‘แบรนด์หัวถนนแฮนด์เมด’

           วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 สำนักบริการวิชาการพร้อมด้วยผ

สำนักบริการวิชาการ ถอดบทเรียนจากประสบการณ์งานฝีมือสู่หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพคนพิการ ‘แบรนด์ฝ้ายลายสอง’และ ‘แบรนด์หัวถนนแฮนด์เมด’ Read More »

 สำนักบริการวิชาการ มข. ลงพื้นที่ร่วมหารือชุมชนเพื่อต่อยอดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

           เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ จัดโ

 สำนักบริการวิชาการ มข. ลงพื้นที่ร่วมหารือชุมชนเพื่อต่อยอดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. “อบรมเชิงปฏิบัติการ ‘เจาะเกราะแบบ บส.1-5’ รุ่นที่ 4 เสริมทักษะบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำหรับ อปท.”

             สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ

สำนักบริการวิชาการ มข. “อบรมเชิงปฏิบัติการ ‘เจาะเกราะแบบ บส.1-5’ รุ่นที่ 4 เสริมทักษะบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำหรับ อปท.” Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 3

           สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตร

สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 3 Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมทบทวนการประชุมสภาท้องถิ่น เตรียมความพร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาในการเลือกตั้งท้องถิ่น

                สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมทบทวนการประชุมสภาท้องถิ่น เตรียมความพร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาในการเลือกตั้งท้องถิ่น Read More »

Scroll to Top