ชาลี พรหมอินทร์

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 27

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่อ …

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 27 Read More »

สำนักบริการวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                      เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 รศ.น.สพ.ดร.ช …

สำนักบริการวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหัชุมชนตัดเย็บบ้านดง ภายใต้แนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG)

                  วันที่ 21 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการวิชาการสัง …

สำนักบริการวิชาการ มข. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหัชุมชนตัดเย็บบ้านดง ภายใต้แนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG) Read More »

สำนักบริการวิชาการ หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะทางสมอง Effective Function (EF) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

               ศูนย์บริการวิชาการสังคม สำนักบริการวิชาการ รับ …

สำนักบริการวิชาการ หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะทางสมอง Effective Function (EF) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม Read More »

สำนักบริการวิชาการ ติดตาม การต่อยอดการผลิตขนมจีนจิ้งหรีดและน้ำยา 4 ภาค

                สืบเนื่องจาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอ …

สำนักบริการวิชาการ ติดตาม การต่อยอดการผลิตขนมจีนจิ้งหรีดและน้ำยา 4 ภาค Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมร่วมกับ คณะกรรมาธิการ การแก้ปัญหาความยากจนฯ ภายใต้นโยบาย “น้ำแก้จน ทุกคนมีน้ำ”

                                   วันที่ 15 มีนาคม 2566 รศ.ด …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมร่วมกับ คณะกรรมาธิการ การแก้ปัญหาความยากจนฯ ภายใต้นโยบาย “น้ำแก้จน ทุกคนมีน้ำ” Read More »

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร ด้านสมรรถนะ Clinical Supervision และ การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อ Upskill ทางการพยาบาล อย่างต่อเนื่อง

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรก …

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร ด้านสมรรถนะ Clinical Supervision และ การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อ Upskill ทางการพยาบาล อย่างต่อเนื่อง Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข.จัดอบรม บริหารงานแบบ Lean ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบ …

สำนักบริการวิชาการ มข.จัดอบรม บริหารงานแบบ Lean ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร Read More »

มข. ขอเชิญผู้สนใจเรียน หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” เรียนจบ ได้งานทำ เรียนรู้วิถีชีวิตในต่างประเทศ ได้ค่าตอบแทนและทุนการศึกษา

โอกาสแบบนี้มีที่ไหน??? ได้ทำงาน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตในต่างประ …

มข. ขอเชิญผู้สนใจเรียน หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” เรียนจบ ได้งานทำ เรียนรู้วิถีชีวิตในต่างประเทศ ได้ค่าตอบแทนและทุนการศึกษา Read More »

สำนักบริการวิชาการ จัดสัมมนาพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักบริการวิชาการ จัดการสัม …

สำนักบริการวิชาการ จัดสัมมนาพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต Read More »

Scroll to Top