ชาลี พรหมอินทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน ฯ ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการแก้ไขผลกระทบจากเอลนีโญ่ ต่อรองนายกรัฐมนตรี

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี             เมื่อวันที่ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน ฯ ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการแก้ไขผลกระทบจากเอลนีโญ่ ต่อรองนายกรัฐมนตรี Read More »

มข. ดัน Soft Power ทางวัฒนธรรม มอบนวัตกรรมเครื่องช่วยเหลาตอก ผลักไผ่ตะวัน เครื่องจักรสานสู่สากล

      วันที่ 19 กันยายน 2566 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอ …

มข. ดัน Soft Power ทางวัฒนธรรม มอบนวัตกรรมเครื่องช่วยเหลาตอก ผลักไผ่ตะวัน เครื่องจักรสานสู่สากล Read More »

มข. สร้างอาชีพจากผลิตภัณฑ์ในชุมชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ด้วยสูตรน้ำยำ “ยำสะใจ” และเค้กกล้วยน้ำว้านึ่ง

              สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เ …

มข. สร้างอาชีพจากผลิตภัณฑ์ในชุมชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ด้วยสูตรน้ำยำ “ยำสะใจ” และเค้กกล้วยน้ำว้านึ่ง Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อนุกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำฯ วุฒิสภา นำเสนอ “นวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์” ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะฯ เพื่อสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และผลกระทบจากเอลนีโญ่ ในพื้นที่ภาคอีสาน

        เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมน …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อนุกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำฯ วุฒิสภา นำเสนอ “นวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์” ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะฯ เพื่อสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และผลกระทบจากเอลนีโญ่ ในพื้นที่ภาคอีสาน Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเจาะลึก 2 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ( KKU Lifelong Education)

                         สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเจาะลึก 2 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ( KKU Lifelong Education) Read More »

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย

                 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ …

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย Read More »

สำนักบริการวิชาการ เปิดตัวหลักสูตรด้าน Chef technologist และ หลักสูตร KKU Lifelong Education ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

                 สำนักบริการวิชาการ เปิดตัวหลักสูตรและร่วมออก …

สำนักบริการวิชาการ เปิดตัวหลักสูตรด้าน Chef technologist และ หลักสูตร KKU Lifelong Education ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Read More »

Elebuffo ทีมจาก นักศึกษา มข. คว้ารางวัลชนะเลิศ The best 2023 โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” มข.

       “ทีม Elebuffo” ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวั …

Elebuffo ทีมจาก นักศึกษา มข. คว้ารางวัลชนะเลิศ The best 2023 โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” มข. Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. เดินหน้าหนุนคุณธรรมจริยธรรม สร้างองค์กรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น

                    วันที่ 8 สิงหาคม 2566 สำนักบริการวิชาการ …

สำนักบริการวิชาการ มข. เดินหน้าหนุนคุณธรรมจริยธรรม สร้างองค์กรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่น จากมวยนึ่งข้าวสู่ตะกร้าสาน เพื่อสร้างรายได้เสริมให้วิสาหกิจชุมชน

                 สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาส …

สำนักบริการวิชาการ มข. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่น จากมวยนึ่งข้าวสู่ตะกร้าสาน เพื่อสร้างรายได้เสริมให้วิสาหกิจชุมชน Read More »

Scroll to Top