วรัญญู ดอนเหนือ

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน หัวหน้าภารกิจวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองบริหารงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ the School of Information Yunnan University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการ …

KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ the School of Information Yunnan University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน Read More »

มข. TOP5 ประเทศไทย สาขาด้านบริหารธุรกิจ และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education (THE)

       เมื่อเร็วๆนี้ ไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชั่น (Times Higher Edu …

มข. TOP5 ประเทศไทย สาขาด้านบริหารธุรกิจ และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education (THE) Read More »

KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia

เมื่อเร็วๆนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น น …

KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia Read More »

นศ. KKBS เข้าร่วมการแข่งขัน The 4th Southeast Sales Competition 2023

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี …

นศ. KKBS เข้าร่วมการแข่งขัน The 4th Southeast Sales Competition 2023 Read More »

KKBS ร่วมกับ แพนราชเทวี กรุ๊ป นำร่องเสริมสร้างพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ ด้วยการตลาดออนไลน์ และ AI ลดอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานในชุมชน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen Busi …

KKBS ร่วมกับ แพนราชเทวี กรุ๊ป นำร่องเสริมสร้างพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ ด้วยการตลาดออนไลน์ และ AI ลดอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานในชุมชน Read More »

นศ. KKBS คว้ารางวัลจากการแข่งขันนานาชาติ The 3rd ASEAN INTERNATIONAL STUDENT COMPETITIONS

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี …

นศ. KKBS คว้ารางวัลจากการแข่งขันนานาชาติ The 3rd ASEAN INTERNATIONAL STUDENT COMPETITIONS Read More »

“ก้าวสำคัญ สู่วันที่สำเร็จ” KKBS จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2566

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบั …

“ก้าวสำคัญ สู่วันที่สำเร็จ” KKBS จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2566 Read More »

KKBS จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566  ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบั …

KKBS จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ Read More »

KKBS CAMP 2023 ค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้ว มข. ค้นหาสิ่งชอบและอาชีพที่ใช่ในอนาคต

เมื่อเร็วๆนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ …

KKBS CAMP 2023 ค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้ว มข. ค้นหาสิ่งชอบและอาชีพที่ใช่ในอนาคต Read More »

KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Kirirom Institute of Technology

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิท …

KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Kirirom Institute of Technology Read More »

Scroll to Top