คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Alibaba GDT Thailand  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการ KKBS Digital Entrepreneur Journey

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Alibaba GDT Thailand  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการ KKBS Digital Entrepreneur Journey

หัวข้อ “การค้าปลีกในยุคดิจิทัล Digital Retailing”
วันที่ 17-18 กันยายน 2565  ลงทะเบียนคลิ๊ก : https://kku.world/vfx8d

 

 

ในหัวข้อ “การสร้างตัวตนของธุรกิจส่วนตัวBusiness Profiling”
วันที่ 24 กันยายน 2565  ลงทะเบียนคลิ๊ก : https://kku.world/ohgms

 

ในหัวข้อ “ส่งออกธุรกิจกับ EXIM Bank”
วันที่ 25 กันยายน 2565  ลงทะเบียนคลิ๊ก : https://kku.world/5pb19

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08 4789 0120 หรือ คุณอาทิตยา จันทรมณี หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 09 3518 7452

Scroll to Top