มข.จัด ให้เลือด=ให้ชีวิต บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ที่ตึกอธิการบดี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร ร่วมกับ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โอกาสนี้มี ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้าง  รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  พร้อมด้วยผู้คณะบริหาร บุคลากร จากคณะหน่วยงานต่างๆ นักศึกษา ข้าราชการทหารจากค่ายสีหราชเดโชไชย และประชาชนทั่วไปร่วมใจกันบริจาคโลหิต จำนวน 43 ราย แบ่งเป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ 3 ราย ผู้บริจาคต่างชาติ 4 ราย  ผู้บริจาคโลหิตไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจเลือด จำนวน 12 ราย รวมปริมาณโลหิตที่ได้รับในครั้งนี้ จำนวน 17,200 ซีซี

อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  กล่าวว่า  “ฝ่ายกิจการพิเศษ  และกองสื่อสารองค์กร ร่วมกับคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดโครงการบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน เป็นโครงการที่ตั้งใจจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของเราได้ตระหนักในการช่วยชีวิตผู้ป่วยทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบกับคลังเลือดกลาง ขาดแคลนโลหิตอยู่เป็นระยะ  การใช้สถานที่สำนักงานอธิการบดีเป็นจุดรับบริจาคนั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สะดวกต่อการจอดรถ และเป็นจุดจอดรถชัตเทิลบัสของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้บริจาคส่วนใหญ่เป็นบุคลากร รวมทั้งบุคลากรเครือข่ายรอบรั้วมหาวิทยาลัย ต้องขอบคุณที่มีน้ำใจช่วยผู้ป่วย นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น”

นายวงศ์สถิตย์  เกวียนทอง วิศวกร กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

นายวงศ์สถิตย์  เกวียนทอง วิศวกร กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้ว จากครั้งแรกก็รู้สึกกลัวการบริจาคเลือด แต่เนื่องมาจากคนในครอบครัวเคยเกิดอุบัติเหตุ จึงรู้ว่าเลือดเป็นเรื่องสำคัญ การบริจาคเลือดสามารถต่อชีวิตคนอื่นได้ จึงเริ่มบริจาคตั้งแต่นั้นมา และจะบริจาคไปจนกว่าร่างกายจะบริจาคไม่ได้ ขอชวนเชิญผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาบริจาคให้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตกันให้มากๆ ครับ”

นายอดิศักดิ์  ทองจันทร์  งานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล กองจัดการสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

นายอดิศักดิ์  ทองจันทร์  งานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล กองจัดการสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม  ผู้บริจาคเลือดรายใหม่ กล่าวว่า “อยากบริจาคเลือดมานานแล้ว แต่ไม่มีเวลาและโอกาส  พอทราบว่ามีการรับบริจาคที่ตึกอธิการจึงได้มา บริจาคในครั้งนี้แล้วรู้สึกดีมาก เหมือนได้ทำบุญด้วย อยากบอกคนที่ยังไม่เคยบริจาคว่าสบาย ๆ ไม่เจ็บเลยครับ”

นางสาวนภัสสร สมภาร  นักตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน
นางสาวจิราพร ประทุมชัย นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวนภัสสร สมภาร  นักตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน กล่าวว่า  “เป็นครั้งแรกของการบริจาคเลือด คิดไว้แล้วว่าจะต้องบริจาคเลือดแต่น้ำหนักไม่ถึง  มีแรงบันดาลใจจากการเห็นการประกาศรับบริจาคเลือดในกรณีอุบัติเหตุในโซเชียลบ่อยๆ จึงอยากบริจาคเลือด

นางสาวจิราพร ประทุมชัย นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า “ดีใจมากเลยค่ะที่วันนี้เรายังสุขภาพดีและบริจาคเลือดได้ นั่นหมายความว่าเราดูแลร่างกายดีไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะสามารถบริจาคเลือดได้จะต้องผ่านกฎเกณฑ์กติกาเช่น นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ6-7 ชั่วโมง ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่ทานยาแก้อักเสบ แปลว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีที่ทำให้เรารู้ว่าเรารักษาร่างกายดีสม่ำเสมอ และส่งต่อเลือดที่ดีเพื่อรักษาผู้ป่วยต่อชีวิตคนอื่นๆได้ต่อไป ครั้งนี้เป็นครั้ง 19 แล้ว และคิดว่าจะบริจาคทุก 3 เดือนไปตลอดค่ะ มาบริจาคเยอะๆ นะคะ”

การบริจาคโลหิตนอกจากจะเป็นการทำบุญต่อชีวิตให้ผู้อื่นแล้ว  ยังมีผลดีต่อเซลล์ของร่างกายจะถูกกระตุ้นให้สร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นใหม่อยู่เสมอ ผู้ที่มาบริจาคตรวจโลหิตจะได้รับการตรวจร่างกาย โลหิตที่บริจาคจะถูกนำมาตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนำไปให้ผู้ป่วย  โลหิต 1 ยูนิต ที่ได้รับบริจาคจะสามารถนำไปช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 คน

สำหรับผู้สนใจจะบริจาคโลหิตตามโครงการของฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกองสื่อสารองค์กร ร่วมกับ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถเข้าบริจาคโลหิตได้ในทุก 3 เดือน ติดตามวันเวลาการออกหน่วยรับบริจาคได้ทางอีเมล์ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  www.kku.ac.th

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :   ผานิต  ฆาตนาค  / วัชรา น้อยชมภู

Scroll to Top