คณะบริหารธุรกิจ

  “มอบโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนป …

Read More »

KKBS เรียนรู้จริง Kerry Express เปิดมุมมองการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เมื่อวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์กระจา …

KKBS เรียนรู้จริง Kerry Express เปิดมุมมองการบริหารงานทรัพยากรบุคคล Read More »

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต KKBS ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก CIMA

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิท …

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต KKBS ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก CIMA Read More »

นศ.KKBS คว้ารางวัลจากเวทีแข่งขันการสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี …

นศ.KKBS คว้ารางวัลจากเวทีแข่งขันการสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition Read More »

KKBS ผ่านการประเมิน EdPEx ระดับ 300 คะแนน คณะแรกของสาขาบริหารธุรกิจในประเทศไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม …

KKBS ผ่านการประเมิน EdPEx ระดับ 300 คะแนน คณะแรกของสาขาบริหารธุรกิจในประเทศไทย Read More »

KKBS ร่วมกับ ก.ล.ต. จัด SEC Capital Market Regional Seminar 2022

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญ …

KKBS ร่วมกับ ก.ล.ต. จัด SEC Capital Market Regional Seminar 2022 Read More »

อบรมหลักสูตร KKBS Digital Entrepreneur Journey ในหัวข้อ มุมมองการทำธุรกิจของ Alibaba (Business mindset in the view of Alibaba in Digital Era)

  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ …

อบรมหลักสูตร KKBS Digital Entrepreneur Journey ในหัวข้อ มุมมองการทำธุรกิจของ Alibaba (Business mindset in the view of Alibaba in Digital Era) Read More »

นศ.KKBS คว้ารางวัลจากเวทีแข่งขันแผนธุรกิจการจัดงาน MICE

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี …

นศ.KKBS คว้ารางวัลจากเวทีแข่งขันแผนธุรกิจการจัดงาน MICE Read More »

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เปิดเรียนออนไซต์เต็มรูปแบบ พร้อมการเรียนแบบ Flipped Classroom

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิ …

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เปิดเรียนออนไซต์เต็มรูปแบบ พร้อมการเรียนแบบ Flipped Classroom Read More »

อบรม KKBS Digital Entrepreneur Journey หัวข้อ เจาะแผนกลยุทธ์การค้าส่งกับ Alibaba.com

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Alibaba …

อบรม KKBS Digital Entrepreneur Journey หัวข้อ เจาะแผนกลยุทธ์การค้าส่งกับ Alibaba.com Read More »

Scroll to Top