KKBS CAMP

KKBS จัดค่ายเวิร์คช็อป ม.6 สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ Khon …

KKBS จัดค่ายเวิร์คช็อป ม.6 สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

KKBS CAMP 2021 ค่ายเวิร์คช็อป ม.6 สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen Business School Intelligent Student Camp 2021 (KKBS …

KKBS CAMP 2021 ค่ายเวิร์คช็อป ม.6 สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

ค่าย KKBS CAMP คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักข่าว :  sangfans.com URL :  https://www.sangfans.com/kkb …

ค่าย KKBS CAMP คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

Scroll to Top