(Kaen International Film Festival

มข. เปิดตัวแก่นฟิล์ม อะคาเดมี่ พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านธุรกิจภาพยนตร์แห่งแรกในอีสาน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Film Exhibition […]

มข. เปิดตัวแก่นฟิล์ม อะคาเดมี่ พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านธุรกิจภาพยนตร์แห่งแรกในอีสาน Read More »

มข.เปิดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 (Kaen International Film Festival)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

มข.เปิดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 (Kaen International Film Festival) Read More »

Scroll to Top