KKU

อบรม KKBS Digital Entrepreneur Journey หัวข้อ เจาะแผนกลยุทธ์การค้าส่งกับ Alibaba.com

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Alibaba …

อบรม KKBS Digital Entrepreneur Journey หัวข้อ เจาะแผนกลยุทธ์การค้าส่งกับ Alibaba.com Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับระดับปริญญาตร …

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) เข้าร่วมกิจกร …

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

KKBS รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx300

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565  ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบั …

KKBS รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx300 Read More »

KKBS จัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น ปีที่ 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมถ่ายทอ …

KKBS จัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น ปีที่ 2 Read More »

KKBS เปิดบ้านต้อนรับ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ศึกษาดูงานต้นแบบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญ …

KKBS เปิดบ้านต้อนรับ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ศึกษาดูงานต้นแบบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ Read More »

KKBS ร่วมลงนามเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (BSNT) พร้อมยกระดับการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัญ …

KKBS ร่วมลงนามเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (BSNT) พร้อมยกระดับการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ Read More »

มข. ขึ้นแท่นอันดับ 2 ประเทศไทย ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ในการจัดอันดับ Scimago 2022

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี …

มข. ขึ้นแท่นอันดับ 2 ประเทศไทย ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ในการจัดอันดับ Scimago 2022 Read More »

ม.ขอนแก่น จัด “KKBS OPEN HOUSE 2022” เปิดบ้านจุดประกายฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญ …

ม.ขอนแก่น จัด “KKBS OPEN HOUSE 2022” เปิดบ้านจุดประกายฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ Read More »

Scroll to Top