KKBS จัดกิจกรรม International Corner – Cocktail Business Talk

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเพียงฟ้า อาค …

KKBS จัดกิจกรรม International Corner – Cocktail Business Talk Read More »