หลักสูตรบัญชีบัณฑิต KKBS ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก CIMA

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ได้แก่ Mr. Sam Chor, Director, SEA Markets และ Mr. Jack Ong, Senior Specialist, Emerging Markets ในโอกาสที่คณะผู้บริหารจาก Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) เดินทางมาเยือนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบรรยายพิเศษและจัดกิจกรรม Workshop CIMA business game โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง business mindset และฝึกทักษะการบริหารจัดการและการสื่อสารในองค์กร โดยนักศึกษาจะได้ฝึกการใช้ข้อมูลที่ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) เตรียมให้เพื่อตัดสินใจจำลองกิจการ การบริหารจัดการกิจการที่จำลองเพื่อสร้างกำไรโดยใช้ข้อมูลจากรายงานทางการเงินเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ที่จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นเป็นหลักสูตรที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการบัญชีจากสถานประกอบการจากอุตสาหกรรม และยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับ exemption accreditation จาก Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) สำหรับการสอบ Certificate in Business Accounting อีกด้วย

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
บรรพต พิลาพันธ์ : ภาพ

Scroll to Top