นศ.KKBS คว้ารางวัลจากเวทีแข่งขันการสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ชื่อทีม ” Green Squad ” ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน ได้แก่ นายสกุลชัย ตันตระบัณฑิตย์ นายจิรพัฒน์ คำอินทร์ นายธนาทร ปินะพัง นางสาวจัสมินทร์ กอร์ เค้นท์ นายพงษ์เจริญ ดอกแขมกลาง นักศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นริสรา พาลุสุข ในการคว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากโครงการประกวดแผนการสร้างแบรนด์ “J-MAT Brand Planning Competition” รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


สำหรับประกวดโครงการ “J-MAT Brand Planning Competition” ครั้งที่ 1 จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ร่วมกับ เอสซีจี ภายใต้หัวข้อ “SCG Green Choice คุณเลือกเพื่อโลกได้” มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 822 คน จาก 64 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีการจัดประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ SCG สำนักงานใหญ่ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
facebook.com/SMARTJMAT : ภาพ

Scroll to Top