“มอบโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้เตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านธุรกิจ Khon Kaen Business School คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครแล้ว KKBS Pre-B เรียน ป.ตรี ล่วงหน้าแบบสะสมหน่วยกิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
 พิเศษสุดเมื่อเรียน KKBS Pre-B
✅ ได้เรียนรู้วิชาพื้นฐานและวิชาเลือกของหลักสูตรบริหารธุรกิจหลายด้าน เช่น การตลาด การจัดการผู้ประกอบการ และการท่องเที่ยว
✅ เรียนจบแล้ว นำใบประกาศยื่นรอบ TCAS 1 (Portfolio) ได้
✅ เมื่อเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สามารถนำหน่วยกิตที่สะสมไว้มาเทียบโอนได้

เปิดรับวันนี้ – 5 กันยายน 2565
สมัครเลย คลิ๊ก https://next.kku.ac.th/sign-in
พร้อมส่งเอกสารการสมัครได้ที่ลิ้งค์ https://kku.world/kkbspreb4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนิศาชล ศรีเทพอุบล (พี่กุ้งนาง)
Email : nisasr@kku.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 084 604 2006

 

Scroll to Top