ข่าว มข. รายวัน

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทักษะอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน เช่น แชมพู น้ำยาล้างจาน สบู่จากน้ำมันรำข้าวและครีมนวดผม”

ฝ่ายกิจการพิเศษ มข. จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระ

COLA KKU เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Faculty of Social and Political Science and Faculty of Economic and Business, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia จัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Humanities and Social Science

มข. MOU ความร่วมมือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

Scroll to Top