อุดมชัย สุพรรณวงศ์

อุดมชัย สุพรรณวงศ์

มข.ส่งมอบตู้ TOT-KKU SWAP Test Box แบบความดันบวก (Positive Pressure) เพื่อส่งมอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ในภารกิจตรวจคัดกรอง

        วันที่ 11พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณอาคาร 2 สำนักหอสมุด มหา …

มข.ส่งมอบตู้ TOT-KKU SWAP Test Box แบบความดันบวก (Positive Pressure) เพื่อส่งมอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ในภารกิจตรวจคัดกรอง Read More »

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5

        จากนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน …

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5 Read More »

มข.จัดหาอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์ติดตั้งให้นักศึกษาได้ใช้งานครบทุกหอพัก พร้อมเสริมมาตรการเข้มงวดการเข้าออกและเพิ่มการดูแลความสะอาดทั่วบริเวณ

        รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ …

มข.จัดหาอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์ติดตั้งให้นักศึกษาได้ใช้งานครบทุกหอพัก พร้อมเสริมมาตรการเข้มงวดการเข้าออกและเพิ่มการดูแลความสะอาดทั่วบริเวณ Read More »

 มข.ขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการที่ตำบลโนนฆ้อง จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้สู่ชุมชน  

        มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจแล …

 มข.ขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการที่ตำบลโนนฆ้อง จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้สู่ชุมชน   Read More »

ภาคเอกชนร่วมหนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม มข.

        วันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิก …

ภาคเอกชนร่วมหนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม มข. Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม”บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2564

        วันที่ 8 เมษายน 2564 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้าง …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม”บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2564 Read More »

     อธิการบดีนำคณะผู้บริหารและคณะกำกับติดตามการดำเนินงานเข้าเยี่ยมพบปะบุคลากรคณะเทคโนโลยี พร้อมให้แนวทางการจัดกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา

        วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเฟื่ …

     อธิการบดีนำคณะผู้บริหารและคณะกำกับติดตามการดำเนินงานเข้าเยี่ยมพบปะบุคลากรคณะเทคโนโลยี พร้อมให้แนวทางการจัดกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา Read More »

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนากัญชงกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

         วันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย …

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนากัญชงกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ Read More »

การประชุมกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564

        วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 7 อาคารสิร …

การประชุมกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 Read More »

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.จัดการเสวนา “ญี่ปุ่นศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน”

        วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุม 3 ชั้น …

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.จัดการเสวนา “ญี่ปุ่นศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน” Read More »

Scroll to Top