อุดมชัย สุพรรณวงศ์

คณะแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน  50 years MDKKU: Mom & Kids Day 2022 ส่งต่อสุขภาพดีจากคุณแม่สู่ลูกน้อย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

        วันที่  11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะแพทยศาสตร์ ม …

คณะแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน  50 years MDKKU: Mom & Kids Day 2022 ส่งต่อสุขภาพดีจากคุณแม่สู่ลูกน้อย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ Read More »

มข.เชิญตัวแทนภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรับฟังแถลงผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตอัปเกรดเกษตรอุตสาหกรรมไทย

              วันที่ 23  มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องป …

มข.เชิญตัวแทนภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรับฟังแถลงผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตอัปเกรดเกษตรอุตสาหกรรมไทย Read More »

บุคลากร มข.ระดมปลูกป่าสร้างสวนราชพฤกษ์ริมบึงสีฐาน เพิ่มพื้นที่สิ่งแวดล้อมสีเขียวตามแนวยุทธศาสตร์สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live) 

          วันที่ 10 มิถุนายน 2565 บริเวณริมบึงสีฐานฝั่งตะวันต …

บุคลากร มข.ระดมปลูกป่าสร้างสวนราชพฤกษ์ริมบึงสีฐาน เพิ่มพื้นที่สิ่งแวดล้อมสีเขียวตามแนวยุทธศาสตร์สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)  Read More »

หน่วยงาน มข.ที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และโครงการแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 12.30 น ที่ห้อ …

หน่วยงาน มข.ที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และโครงการแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Read More »

คณะแพทยศาสตร์ มข.ยกระดับการบริหารจัดการยุคใหม่เปิดหน่วยบริการ MDKKU Service เพิ่มความสะดวกสำหรับประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภายในงาน

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก …

คณะแพทยศาสตร์ มข.ยกระดับการบริหารจัดการยุคใหม่เปิดหน่วยบริการ MDKKU Service เพิ่มความสะดวกสำหรับประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภายในงาน Read More »

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) BRAINPOWER THAILAND 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

        วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย …

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) BRAINPOWER THAILAND 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ มข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ กับบริษัทเจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด

         วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รศ. ดร.จุรีรัตน์ ดาดวงคณ …

คณะเทคนิคการแพทย์ มข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ กับบริษัทเจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด Read More »

เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย เยือน มข. พัฒนาความร่วมมือ มข.- อิสราเอล

          วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสิร …

เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย เยือน มข. พัฒนาความร่วมมือ มข.- อิสราเอล Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2565

               วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประช …

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2565 Read More »

คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีลงพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต รับฟังการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนความสำเร็จของโครงการ

                 วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประ …

คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีลงพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต รับฟังการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนความสำเร็จของโครงการ Read More »

Scroll to Top