วัชรา น้อยชมภู

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ

          สืบเนื่องจาก การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที […]

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ Read More »

เอไอเอ ประเทศไทย : KKU Volleyball Academy

เอไอเอ ประเทศไทย : KKU Volleyball Academy Read More »

มข. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2567 (Welcome KKU Freshmen 2024) สุดอบอุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิท

มข. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2567 (Welcome KKU Freshmen 2024) สุดอบอุ่น Read More »

นศ.พยาบาล มข.ออกค่ายจิตอาสาฯ ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมสุขภาวะที่จ.มุกดาหาร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าแห่งป

นศ.พยาบาล มข.ออกค่ายจิตอาสาฯ ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมสุขภาวะที่จ.มุกดาหาร Read More »

สกู๊ปพิเศษ: มข.เปิดตัว’ครูพร้อม’ แพลตฟอร์ม EDKKU AI CHATBOT

สกู๊ปพิเศษ: มข.เปิดตัว’ครูพร้อม’ แพลตฟอร์ม EDKKU AI CHATBOT Read More »

ศึกษาศาสตร์ มข.เปิดตัว”ครูพร้อม”

ศึกษาศาสตร์ มข.เปิดตัว”ครูพร้อม” Read More »

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  6  มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพ

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567” Read More »

ศึกษาศาสตร์ มข. เปิดตัว ‘ครูพร้อม’ แพลตฟอร์ม EDKKU AI CHATBOT

ศึกษาศาสตร์ มข. เปิดตัว ‘ครูพร้อม’ แพลตฟอร์ม EDKKU AI CHATBOT Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มข.เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567   รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีค

คณะพยาบาลศาสตร์ มข.เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี Read More »

Scroll to Top