President_Charnchai_Panthongviriyakul

มข. จับมือ กรมปศุสัตว์ ลุยแก้ไขปัญหาโรคลัมปีสกิน หวังบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในอีสาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 14.10 น …

มข. จับมือ กรมปศุสัตว์ ลุยแก้ไขปัญหาโรคลัมปีสกิน หวังบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในอีสาน Read More »

อธิการบดี ร่วม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจา …

อธิการบดี ร่วม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565 Read More »

มข.จับมือ 3 หน่วยงาน จัดสัมมนาออนไลน์การพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงหลังยุคโควิด

________เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิท …

มข.จับมือ 3 หน่วยงาน จัดสัมมนาออนไลน์การพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงหลังยุคโควิด Read More »

อธิการบดี มข. ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ ( วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ) เวลา 15.00 น.  รศ.นพ. …

อธิการบดี มข. ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565 Read More »

มข.ปิดโครงการ U2T นำองค์ความรู้/นวัตกรรม พัฒนา 135 ตำบล ต่อยอดสู่ความยั่งยืน

________เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัย …

มข.ปิดโครงการ U2T นำองค์ความรู้/นวัตกรรม พัฒนา 135 ตำบล ต่อยอดสู่ความยั่งยืน Read More »

ฝ่ายนวัตกรรม ฯ มข. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมการทำงานเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564  ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยา …

ฝ่ายนวัตกรรม ฯ มข. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมการทำงานเข้มแข็ง Read More »

มข.เปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ปีที่ 9 ดอกไม้บานสะพรั่งต้อนรับผู้มาเยือน 27 ธ.ค.64 เป็นต้นไป

________เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564  เวลา 16.00 น. คณะเ …

มข.เปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ปีที่ 9 ดอกไม้บานสะพรั่งต้อนรับผู้มาเยือน 27 ธ.ค.64 เป็นต้นไป Read More »

มข. มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสินพร้อมยกระดับงานวิจัยสู่ระดับโลก

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยแ …

มข. มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสินพร้อมยกระดับงานวิจัยสู่ระดับโลก Read More »

KKBS เปิด “วังเลิศ” SMART CLASSROOM หนุน นศ.เรียนรู้สู่อนาคต

วันนี้ (24 ธันวาคม 2564) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาล …

KKBS เปิด “วังเลิศ” SMART CLASSROOM หนุน นศ.เรียนรู้สู่อนาคต Read More »

อธิการบดี ร่วม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 21/2564

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ นพ.ช …

อธิการบดี ร่วม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 21/2564 Read More »

Scroll to Top