President_Charnchai_Panthongviriyakul

มข.จัดประชุมพิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรฯ และแผนการพลิกโฉมมข.ระยะ 5 ปี

__________เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแ …

มข.จัดประชุมพิจารณาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรฯ และแผนการพลิกโฉมมข.ระยะ 5 ปี Read More »

มข. จับมือ อาชีวศึกษา เปิดพื้นที่เพื่อ นศ.ฝึกงาน เรียนรู้การทำงานจริง สร้างความชำนาญวิชาชีพ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีล …

มข. จับมือ อาชีวศึกษา เปิดพื้นที่เพื่อ นศ.ฝึกงาน เรียนรู้การทำงานจริง สร้างความชำนาญวิชาชีพ Read More »

อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 9/2564

วันนี้ ( 16 กรกฎาคม 2564 ) เวลา 10.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองว …

อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 9/2564 Read More »

มข. ดัน KKU Flagships Projects 4 โครงการใหญ่ มุ่งพัฒนา สุขภาพ ระบบทำงาน สภาพแวดล้อม วิจัยนวัตกรรม

กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจง และถ่ายทอ …

มข. ดัน KKU Flagships Projects 4 โครงการใหญ่ มุ่งพัฒนา สุขภาพ ระบบทำงาน สภาพแวดล้อม วิจัยนวัตกรรม Read More »

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ 11/2564

__________เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.  …

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ 11/2564 Read More »

มข.จัดประชุมวิชาการ“เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ” ยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม

_________เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2564  รศ.นพ.ชาญชัย​  พานทองวิ …

มข.จัดประชุมวิชาการ“เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ” ยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม Read More »

มูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วม บริษัท ไอเคคร๊าฟท์ มอบ 1 ลบ. ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย โควิด-19

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. รศ.นพ. …

มูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วม บริษัท ไอเคคร๊าฟท์ มอบ 1 ลบ. ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย โควิด-19 Read More »

KKBS ร่วมลงนาม Microsoft ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล นักศึกษา-บุคลากร มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ลงนามบัน …

KKBS ร่วมลงนาม Microsoft ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล นักศึกษา-บุคลากร มหาวิทยาลัย Read More »

บุคลากร พร้อม นศ. มข. ฉีดวัคซีนชุดแรก 7 – 8 กรกฎาคม นี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคป้องกั …

บุคลากร พร้อม นศ. มข. ฉีดวัคซีนชุดแรก 7 – 8 กรกฎาคม นี้ Read More »

อธิการบดี มข. เปิดงาน“แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำภาคอีสาน” หวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น. – 16.00 น. สถาบ …

อธิการบดี มข. เปิดงาน“แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำภาคอีสาน” หวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน Read More »

Scroll to Top