สุชาติ เทพภูเขียว

ผศ. ดร.ธนพงศ์ อินทระ อาจารย์ประจำคณะวิทย์ฯ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในเวที ASEAN DIGITAL AWARDS 2024 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ในงาน “วันนักประดิษฐ์”

Scroll to Top