สุชาติ เทพภูเขียว

Avatar

รายงานใหม่ของพืชวงศ์เขือง (Smilacaceae) จำนวน 5 ชนิดในภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.พรชัย กลัดวงษ์ นักวิจัยภายใต้โครงการฝึกอบรบรมนักวิจัยหลังป …

รายงานใหม่ของพืชวงศ์เขือง (Smilacaceae) จำนวน 5 ชนิดในภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Read More »

คณะวิทย์ มข. จัดการประชุมทบทวนภารกิจและจุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT)เพื่อกำหนดแผนหรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค์ในอีก 4 ปีข้างหน้า

วันที่ 20-21 มีนาคม  2564  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

คณะวิทย์ มข. จัดการประชุมทบทวนภารกิจและจุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT)เพื่อกำหนดแผนหรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค์ในอีก 4 ปีข้างหน้า Read More »

ทีมนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้า 2 รางวัล จากงานประชุมวิชาการ ระดับ ป.ตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ทีมนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้า 2 รางวัล จากงานประชุมวิชาการ ระดับ ป.ตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน Read More »

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ติด TOP10 สถาบันการศึกษาของรัฐด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ติด TOP10 สถาบันการศึกษาของรัฐด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ Read More »

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2020 สาขา Digital Youth of the Year จากนายกรัฐมนตรี

วานนี้ (9 มีนาคม 2564) ณ  ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล   นางสา …

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2020 สาขา Digital Youth of the Year จากนายกรัฐมนตรี Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ (28กุมภาพันธ์ 2564)และทำบุญอาคารตึกกลม(SC.01)

วันที่  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 07.00 -09.00 น. คณะวิทย …

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ (28กุมภาพันธ์ 2564)และทำบุญอาคารตึกกลม(SC.01) Read More »

คณะวิทย์ฯ มข.และหน่วยงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันหารือเพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ไปช่วยพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องวิทยวิภาส2 ชั …

คณะวิทย์ฯ มข.และหน่วยงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันหารือเพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ไปช่วยพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น Read More »

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และ Khon Kaen Smart Living Lab ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมาร์ทซิตี้ด้านสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดีป้าและหน่วยงานพันธมิตร

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.  ดร.สมศักดิ์ จังตระก …

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และ Khon Kaen Smart Living Lab ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมาร์ทซิตี้ด้านสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดีป้าและหน่วยงานพันธมิตร Read More »

อาจารย์คณะวิทย์ มข.เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วมโครงการความร่วมมือ K-City Global Collaboration Program (รัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลเกาหลี)

รัฐบาลไทยโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ส่งโครงการ Kho …

อาจารย์คณะวิทย์ มข.เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วมโครงการความร่วมมือ K-City Global Collaboration Program (รัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลเกาหลี) Read More »

Scroll to Top