รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลด์เด้น ฮอร์สเฮมพ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

 

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ โครงการการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Hi-FI) ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลด์เด้น ฮอร์สเฮมพ์

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ หัวข้อวิจัย การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในโรงเรือนระบบเปิดสำหรับพืชกัญชง

โดยนักศึกษาสมัครเข้าปฏิบัติงาน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 บาท  ค่าที่พักรายเดือน 3,000 บาท  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร และ ค่าธรรมเนียมวิจัย

ผู้สนใจสมัครเข้าปฏิบัติงาน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความสนใจในกระบวนการปลูกพืชอัตโนมัติ (โรงเรือนอัจฉริยะ)
  3. สามารถปฏิบัติงานได้ในพื้นที่จังหวัดเลย
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์  www.hifi.sc.chula.ac.th/work  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2564  สอบสัมภาษณ์วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ทศพร สุวรรณเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีเมล: totsaporn.s@kkumail.com โทs: 083-101-2584

 

เบญจมาภรณ์  มามุข : รวบรวม เรียบเรียง

 

Scroll to Top