อนิรุต สุทธินันท์

คณะสหวิทยาการ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัทหัวปีท้ายปี จำกัด

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก …

คณะสหวิทยาการ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัทหัวปีท้ายปี จำกัด Read More »

คณะสหวิทยาการ มข.จัดโครงการ IS KKU ROAD SHOW (แนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK 2217 อาคาร …

คณะสหวิทยาการ มข.จัดโครงการ IS KKU ROAD SHOW (แนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา) Read More »

อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ ลำดับที่ 1 ของโลกในกลุ่มเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 AD Scientific Index ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลน …

อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ ลำดับที่ 1 ของโลกในกลุ่มเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว Read More »

อาจารย์คณะสหวิทยาการ รับรางวัล Creator Awards ด้านสังคม และร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมกรรม ในงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMES ไทย”

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระ …

อาจารย์คณะสหวิทยาการ รับรางวัล Creator Awards ด้านสังคม และร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมกรรม ในงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMES ไทย” Read More »

คณะสหวิทยาการ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายหนองคายโมเดล เพื่อยกระดับอาชีพเกษตรกรและรายได้ของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย คณะสหวิท …

คณะสหวิทยาการ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายหนองคายโมเดล เพื่อยกระดับอาชีพเกษตรกรและรายได้ของเกษตรกร Read More »

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 17 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2565 (ในรูปแบบออนไลน์)

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได …

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 17 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2565 (ในรูปแบบออนไลน์) Read More »

คณาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะสหวิทยาการ ร่วมงานประชุมนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยว PATA Destination Marketing Forum 2022

ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 คณาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมการท่อ …

คณาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะสหวิทยาการ ร่วมงานประชุมนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยว PATA Destination Marketing Forum 2022 Read More »

สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะสหวิทยาการ รับฟังบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ (ในรูปแบบออนไลน์)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. หลักสูตรศึกษาศา …

สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะสหวิทยาการ รับฟังบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ (ในรูปแบบออนไลน์) Read More »

นศ.หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ ร่วมเป็นผู้ดูแลคณะทัวร์ งาน YEC Nong Khai ครั้งที่ 11 ณ จ.หนองคายและ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรการท่อ …

นศ.หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ ร่วมเป็นผู้ดูแลคณะทัวร์ งาน YEC Nong Khai ครั้งที่ 11 ณ จ.หนองคายและ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว Read More »

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (EBM) คณะสหวิทยาการ ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยววิถีชุมชน

ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุ …

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (EBM) คณะสหวิทยาการ ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยววิถีชุมชน Read More »

Scroll to Top