อนิรุต สุทธินันท์

คณะสหวิทยาการ จับมือกับ บริษัทศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัด ร่วมกันพัฒนา”การฟื้นฟูสภาพเนื้อเยื้อของเอ็นโดจีนัสสเต็มเซลล์”

Scroll to Top