อนิรุต สุทธินันท์

อนิรุต สุทธินันท์

นศ.คณะสหวิทยาการ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ 64

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.ณ บริเวณสามแยกสะพานมิตรภาพไ …

นศ.คณะสหวิทยาการ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ 64 Read More »

สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษ ใน จ.หนองคาย

วันที่ 20 มีนาคม 2564 สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหว …

สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษ ใน จ.หนองคาย Read More »

คณาจารย์คณะสหวิทยาการ หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ นำนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาดูงานเพื่อฝึกประสบการณ์

วันที่15-16 มีนาคม 2564 คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสา …

คณาจารย์คณะสหวิทยาการ หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ นำนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาดูงานเพื่อฝึกประสบการณ์ Read More »

คณะสหวิทยาการ การพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนของชุมชนภูหนองเชื่อมโยงจุดผ่อนปรนการค้า อ.สังคม จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมอาจารย์คณะสหวิทยาการ มหา …

คณะสหวิทยาการ การพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนของชุมชนภูหนองเชื่อมโยงจุดผ่อนปรนการค้า อ.สังคม จ.หนองคาย Read More »

อาจารย์คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร OTOP นวัตวิถีบ้านสีกายเหนือ …

อาจารย์คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 Read More »

คณะสหวิทยาการ จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม NK 1407 ชั้น 4 อาคารสำน …

คณะสหวิทยาการ จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร Read More »

อ.สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ ได้รับรางวัล TOP Paper Award จากบทความวิจัย

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอแสดงความยิ …

อ.สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ ได้รับรางวัล TOP Paper Award จากบทความวิจัย Read More »

คณะสหวิทยาการ หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการจัดสัมมนาทางการท่องเที่ยว

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรการท่องเที …

คณะสหวิทยาการ หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการจัดสัมมนาทางการท่องเที่ยว Read More »

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

วันที่ 2 กันยายน. 2563 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217 อาคารเ …

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 Read More »

คณะสหวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์การประมง จัดทำโครงการประมงเพื่อน้องครั้งที่ 8

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะสหวิทยาการ …

คณะสหวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์การประมง จัดทำโครงการประมงเพื่อน้องครั้งที่ 8 Read More »

Scroll to Top