อนิรุต สุทธินันท์

หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะสหวิทยาการจัดอบรมหัวข้อ “อาหารพื้นถิ่นและการยกระดับอาหารอีสาน”และหัวข้อ “ New Isan Cuisines”

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรนวัตกรรม …

หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะสหวิทยาการจัดอบรมหัวข้อ “อาหารพื้นถิ่นและการยกระดับอาหารอีสาน”และหัวข้อ “ New Isan Cuisines” Read More »

คณะสหวิทยาการ ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ในสถานการณ์โควิด 2019

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิท …

คณะสหวิทยาการ ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ในสถานการณ์โควิด 2019 Read More »

คณาจารย์คณะสหวิทยาการ บริการวิชาการเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการดิจิทัลทาเลนท์ชุมชน (Digital Talent Village)

ระหว่างวันที่ 12-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย …

คณาจารย์คณะสหวิทยาการ บริการวิชาการเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการดิจิทัลทาเลนท์ชุมชน (Digital Talent Village) Read More »

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาเมืองโดยใช้ดิจิทัลสู่การท่องเที่ยว(ช่วงที่ 2)

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง INNOVATION PARK อาคารเรียนรวมและ …

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาเมืองโดยใช้ดิจิทัลสู่การท่องเที่ยว(ช่วงที่ 2) Read More »

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมและการเสวนาการพัฒนาเมืองโดยใช้ดิจิทัลสู่การท่องเที่ยว(ช่วงที่ 1)

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมและการเสวนาการพัฒนาเมืองโดยใช้ดิจิทัลสู่การท่องเที่ยว(ช่วงที่ 1) Read More »

อ.คณะสหวิทยาการ ผ่านการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ของ Judge Business School, University of Cambridge

23 มีนาคม 2564 – 25 พฤษภาคม 2564 ดร. จตุราพร สีหาบุตร อ …

อ.คณะสหวิทยาการ ผ่านการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ของ Judge Business School, University of Cambridge Read More »

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการ“SMART Teacher” ถึง “SMART Classroom” สู่การเป็น “SMART Education”

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564  คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการ“SMART Teacher” ถึง “SMART Classroom” สู่การเป็น “SMART Education” Read More »

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาบทความวิจัยสู่การเผยแพร่ผลงานสาธารณะ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 งานวิจัย นวัตกรรมและบริการ คณะสหวิทยา …

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาบทความวิจัยสู่การเผยแพร่ผลงานสาธารณะ Read More »

คณะสหวิทยาการจัดโครงการ การสนับสนุนสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์

        วันที่ 9 -11 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง NK 2314 ,NK 2316 อา …

คณะสหวิทยาการจัดโครงการ การสนับสนุนสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ Read More »

Scroll to Top