รวิพร สายแสนทอง

เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย เยือน มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ  H.E. Mr. Mohamed Abdul Hye เอกอัค …

เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย เยือน มข. Read More »

มข. จัดสัมมนา “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”  มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความยั่งยืนขององค์กร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสง …

มข. จัดสัมมนา “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”  มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความยั่งยืนขององค์กร Read More »

Scroll to Top