รวิพร สายแสนทอง

มข. เชิญ Prof. Schekman นักวิจัยรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ปาฐกถาในโอกาส 60 ปี ชี้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมขั้นพื้นฐาน สำคัญต่อความก้าวหน้าของชาติ

กองสื่อสารองค์กร มข.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข่าวออนไลน์ เพื่อสร้างคลิปสั้น Capcut for Social media ” วางเป้าสร้างภาพลักษณ์องค์กร ด้วยความคิดสร้างสรรค์

Scroll to Top