KKU

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต้อนรับคณะกรรมมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก”

ยินดี! นศ. KKBS คว้ารางวัลหนังสั้นส่งเสริมเทคโนโลยี Blockchain

KKBS รวมใจบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล พร้อมรับโล่เชิดชูรองชนะเลิศอัตราผู้บริจาคสูงสุด

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรมในโครงการ Global E-commerce Talent (GET) programme

นศ. KKBS กวาดรางวัลจากเวทีนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน

New Normal !! KKBS ติวเข้มออนไลน์ ปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงอาหารขอนแก่น

KKBS ห่วงใย นักศึกษา–บุคลากร คุมเข้มมาตรการด้านความสะอาด ป้องกัน COVID-19

Scroll to Top