ปี: 2021

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บนฐานความเข้มแข็งของทรัพยากรของกลุ่มและเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดกับแบรนด์ Jutatip เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกอกนก

เมื่อวันที่ 12 และ 13 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.สุกานดา นาคะปักษิณ ผู …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บนฐานความเข้มแข็งของทรัพยากรของกลุ่มและเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดกับแบรนด์ Jutatip เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกอกนก Read More »

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาออนไลน์ ยกระดับงานวิจัย สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญ …

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาออนไลน์ ยกระดับงานวิจัย สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ Read More »

นศ. KKBS คว้ารางวัลจากการแข่งขัน The 1st Asian International Student Competitions 2021 ระดับอาเซียน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี …

นศ. KKBS คว้ารางวัลจากการแข่งขัน The 1st Asian International Student Competitions 2021 ระดับอาเซียน Read More »

ขอเชิญชวนบุคลากรวัดความสุข Happinomiter

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมตอบแบบสำรวจ ความผูกพัน …

ขอเชิญชวนบุคลากรวัดความสุข Happinomiter Read More »

บุคลากรวิทยุ มข. อบรมระบบ “Google Form” พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ต.ค.2564 งานผลิตสื่อ กองสื่อสารอ …

บุคลากรวิทยุ มข. อบรมระบบ “Google Form” พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมสำรวจพืชสมุนไพรในป่าชุมชนและสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชน์”

U2T คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมสำ …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมสำรวจพืชสมุนไพรในป่าชุมชนและสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชน์” Read More »

รมช.ศึกษาธิการ นำคณะเยือนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้แบบ “Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร”

        วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ อาคารเรียน 35 ป …

รมช.ศึกษาธิการ นำคณะเยือนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้แบบ “Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร” Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสูตรน้ำสมุนไพรฝางเข้มข้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชน ”

U2T คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาส …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสูตรน้ำสมุนไพรฝางเข้มข้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชน ” Read More »

กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 20 ตุลาคม 2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกอ …

กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 20 ตุลาคม 2564 Read More »

มข.เปิด NETSAT จัดสอบปีละ 2 ครั้งสร้างมุ่งเน้นสมรรถนะที่จำเป็นเฉพาะด้านเพื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนการในระดับอุดมศึกษา

        “มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งหวังเพื่อที่จะสร้าง วิธีการทดส …

มข.เปิด NETSAT จัดสอบปีละ 2 ครั้งสร้างมุ่งเน้นสมรรถนะที่จำเป็นเฉพาะด้านเพื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนการในระดับอุดมศึกษา Read More »

Scroll to Top