ร่วมคิดร่วมมองแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ Science KKU (YouTube)

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ร่วมคิดร่วมมองแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ Science KKU” เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องวิทยวิภาส๑ อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มข.

 

 

Scroll to Top