ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

มข.ร่วมให้แนวทางยกระดับการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายการศ …

มข.ร่วมให้แนวทางยกระดับการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา Read More »

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ “โฮมดิน” ครั้งที่ 1

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร ผู้ที่สนใจ เข้าโครงการปฏิบัติงานและกา …

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ “โฮมดิน” ครั้งที่ 1 Read More »

KKU Short Video Clip : แปลงคัตเตอร์และมาร์กาเร็ต พื้นที่เรียนรู้พืชไม้ดอกผสานการท่องเที่ยว ก้าวสู่ KKU Great Place to Live

KKU Short Video Clip : แปลงคัตเตอร์และมาร์กาเร็ต พื้นที่เรียน …

KKU Short Video Clip : แปลงคัตเตอร์และมาร์กาเร็ต พื้นที่เรียนรู้พืชไม้ดอกผสานการท่องเที่ยว ก้าวสู่ KKU Great Place to Live Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านไม้ดอกผสานการท่องเที่ยว รับนโยบาย Great Place to Live ต่อยอดนำองค์ความรู้สู่ชุมชน ตั้งเป้ามีพรรณไม้หมุนเวียนให้ชมทั้งปี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลั …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านไม้ดอกผสานการท่องเที่ยว รับนโยบาย Great Place to Live ต่อยอดนำองค์ความรู้สู่ชุมชน ตั้งเป้ามีพรรณไม้หมุนเวียนให้ชมทั้งปี Read More »

KKU Short Video Clip : ชวนสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบรั้ว มข.

KKU Short Video Clip : ชวนสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบรั้ว ม …

KKU Short Video Clip : ชวนสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบรั้ว มข. Read More »

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม“โฮมดิน”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม …

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม“โฮมดิน” Read More »

ชาว มข. ลงแปลงร่วมปลูกผักรับฤดูหนาวสร้างผลผลิตปลอดสารพิษ ส่งเสริมกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์คนในองค์กร

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงา …

ชาว มข. ลงแปลงร่วมปลูกผักรับฤดูหนาวสร้างผลผลิตปลอดสารพิษ ส่งเสริมกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์คนในองค์กร Read More »

KKU Short Video Clip : แปลงกังหันแลนด์มาร์คสวยๆ ถ่ายภาพรับปริญญา

KKU Short Video Clip : แปลงกังหันแลนด์มาร์คสวยๆ ถ่ายภาพรับปริ …

KKU Short Video Clip : แปลงกังหันแลนด์มาร์คสวยๆ ถ่ายภาพรับปริญญา Read More »

มข. เปิดแปลงกังหัน พร้อมชวนชมทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ต้อนรับเทศกาลพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสต …

มข. เปิดแปลงกังหัน พร้อมชวนชมทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ต้อนรับเทศกาลพระราชทานปริญญาบัตร Read More »

Scroll to Top