ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

มข.จับมือคุรุสภา และ NITS ประเทศญี่ปุ่น ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสู่การสร้างคุณภาพในชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และสถาบันว …

มข.จับมือคุรุสภา และ NITS ประเทศญี่ปุ่น ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสู่การสร้างคุณภาพในชั้นเรียน Read More »

ม่วนซื่นวิถีอีสาน “งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๔

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มห …

ม่วนซื่นวิถีอีสาน “งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๔ Read More »

เชิญเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด …

เชิญเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ Read More »

KKU Short Video Clip : ชมรมและกิจกรรม พื้นที่เรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะชีวิต

 KKU Short Video Clip : ชมรมและกิจกรรม พื้นที่เรียนรู้สู่การพ …

KKU Short Video Clip : ชมรมและกิจกรรม พื้นที่เรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะชีวิต Read More »

มข.ร่วมให้แนวทางยกระดับการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายการศ …

มข.ร่วมให้แนวทางยกระดับการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา Read More »

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ “โฮมดิน” ครั้งที่ 1

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร ผู้ที่สนใจ เข้าโครงการปฏิบัติงานและกา …

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ “โฮมดิน” ครั้งที่ 1 Read More »

KKU Short Video Clip : แปลงคัตเตอร์และมาร์กาเร็ต พื้นที่เรียนรู้พืชไม้ดอกผสานการท่องเที่ยว ก้าวสู่ KKU Great Place to Live

KKU Short Video Clip : แปลงคัตเตอร์และมาร์กาเร็ต พื้นที่เรียน …

KKU Short Video Clip : แปลงคัตเตอร์และมาร์กาเร็ต พื้นที่เรียนรู้พืชไม้ดอกผสานการท่องเที่ยว ก้าวสู่ KKU Great Place to Live Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านไม้ดอกผสานการท่องเที่ยว รับนโยบาย Great Place to Live ต่อยอดนำองค์ความรู้สู่ชุมชน ตั้งเป้ามีพรรณไม้หมุนเวียนให้ชมทั้งปี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลั …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านไม้ดอกผสานการท่องเที่ยว รับนโยบาย Great Place to Live ต่อยอดนำองค์ความรู้สู่ชุมชน ตั้งเป้ามีพรรณไม้หมุนเวียนให้ชมทั้งปี Read More »

KKU Short Video Clip : ชวนสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบรั้ว มข.

KKU Short Video Clip : ชวนสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบรั้ว ม …

KKU Short Video Clip : ชวนสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบรั้ว มข. Read More »

Scroll to Top