อวยพรส่งสุขในวาระปีใหม่ 2565

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งคำอวยพรในวาระปีใหม่ 2565 แก่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ปีใหม่ 2565 นี้ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดี มายังบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ผมขอถือโอกาสนี้อวยพรให้บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ขอให้มีความสุขกายสุขใจปลอดภัยจากโควิด คิดอะไรขอให้สมความปรารถนา ตลอดปีใหม่และตลอดไป”
Scroll to Top