วัน: 17 มิถุนายน 2021

เปิดรับสมัคร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะเ …

เปิดรับสมัคร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่ Read More »

อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 6/2564

วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2564 ) เวลา 10.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง …

อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 6/2564 Read More »

คบอ. ประชุมหารือพืชเศรษฐกิจใหม่ และทางออกของวิสาหกิจชุมชน

           สำนักบริการวิชาการ มข. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ …

คบอ. ประชุมหารือพืชเศรษฐกิจใหม่ และทางออกของวิสาหกิจชุมชน Read More »

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยและสุขภาพในครัวเรือน ต.สาวะถี

เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยา …

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยและสุขภาพในครัวเรือน ต.สาวะถี Read More »

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยในชุมชน ต.สาวะถี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยในชุมชน ต.สาวะถี Read More »

ด่วน! มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จัดสรรทุนส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2564 จำนวนกว่า 45 ล้านบาท เปิดรับสมัคร 14 มิ.ย. – 30 ก.ค. 64

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึ …

ด่วน! มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จัดสรรทุนส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2564 จำนวนกว่า 45 ล้านบาท เปิดรับสมัคร 14 มิ.ย. – 30 ก.ค. 64 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโปรดเกล้าฯสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์

        จากการเปิดเผยของ  ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ร …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโปรดเกล้าฯสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ Read More »

Scroll to Top