กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

ธรรมดาที่ไหน!! สถาปัตย์จัดไหว้ครู Online มิติใหม่ของการจัดงานแบบ New Normal

มิติใหม่ จัดไหว้ครูแบบออนไลน์ยุคนิวนอร์มอล โดยใช้เกมส์ ROBLOX …

ธรรมดาที่ไหน!! สถาปัตย์จัดไหว้ครู Online มิติใหม่ของการจัดงานแบบ New Normal Read More »

อาจารย์สถาปัตย์ มข. ลุยพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี OTOP

ทีมอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียร …

อาจารย์สถาปัตย์ มข. ลุยพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี OTOP Read More »

นศ.สถาปัตย์ ได้รับรางวัลระดับชาติในงานประกวด “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรกนก ฉั่วรัตนกุล นักศึกษาสาขาวิชาออ …

นศ.สถาปัตย์ ได้รับรางวัลระดับชาติในงานประกวด “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16” Read More »

สถาปัตย์ มข. จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8 ความท้าทายของการพัฒนาเมืองในวิถีใหม่ หรือ Urban Challenge for New Normal

คณะสถาปัตย์ มข. ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 8 สถาบัน จัดปร …

สถาปัตย์ มข. จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8 ความท้าทายของการพัฒนาเมืองในวิถีใหม่ หรือ Urban Challenge for New Normal Read More »

U2T คณะสถาปัตย์ มข. จัดอบรม การป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกิน

ในปัจจุบันมีการระบาดของโรค “ลัมปี สกิน” ซึ่งเป็นโ …

U2T คณะสถาปัตย์ มข. จัดอบรม การป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกิน Read More »

ศิษย์เก่าสถาปัตย์ฯ มข. “อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล” คว้ารางวัล Jury Prize จากเทศกาลหนังเมืองคานส์ 2021

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล “คุณเจ้ย …

ศิษย์เก่าสถาปัตย์ฯ มข. “อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล” คว้ารางวัล Jury Prize จากเทศกาลหนังเมืองคานส์ 2021 Read More »

วารสารวิชาการ BEI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. กลับเข้าสู่ฐาน TCI tier 1 แล้ว

วารสารวิชาการทางด้านการออกแบบและวางแผน Built Environmenr Inqu …

วารสารวิชาการ BEI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. กลับเข้าสู่ฐาน TCI tier 1 แล้ว Read More »

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยและสุขภาพในครัวเรือน ต.สาวะถี

เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยา …

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยและสุขภาพในครัวเรือน ต.สาวะถี Read More »

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยในชุมชน ต.สาวะถี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยในชุมชน ต.สาวะถี Read More »

มาเก่งแท้!! นศ.สถาปัตย์เข้ารอบเป็นตัวแทนภาคสู่การแข่งขันบ้านประหยัดพลังงานระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรุตม์ พฤฒิธรรมกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 …

มาเก่งแท้!! นศ.สถาปัตย์เข้ารอบเป็นตัวแทนภาคสู่การแข่งขันบ้านประหยัดพลังงานระดับประเทศ Read More »

Scroll to Top