กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

นิทรรศการออกแบบนิพนธ์ “Surreal Garden : Design Thesis Exhibition” ทีสิสสุดปัง ของ นศ.ออกแบบสถาปัตย์ จัดโชว์ยิ่งใหญ่สู่มวลมหาชนชาวขอนแก่น

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สถาปัตย์ มข.จัดกิจกรรมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารคณะ ทิศทางเป้าหมายของคณะ แก่บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า เครือข่ายภาคี

สุดเก๋ กางเกงลายไดโนเสาร์ สถาปัตย์ มข. ออกแบบ ซอฟพาวเวอร์ชท้องถิ่นไทย หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จ.ขอนแก่น

Scroll to Top