กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยและสุขภาพในครัวเรือน ต.สาวะถี

เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยา …

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยและสุขภาพในครัวเรือน ต.สาวะถี Read More »

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยในชุมชน ต.สาวะถี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยในชุมชน ต.สาวะถี Read More »

มาเก่งแท้!! นศ.สถาปัตย์เข้ารอบเป็นตัวแทนภาคสู่การแข่งขันบ้านประหยัดพลังงานระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรุตม์ พฤฒิธรรมกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 …

มาเก่งแท้!! นศ.สถาปัตย์เข้ารอบเป็นตัวแทนภาคสู่การแข่งขันบ้านประหยัดพลังงานระดับประเทศ Read More »

ชาวคณะสถาปัตย์ร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวิกฤติโลหิตขาดแคลน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

ชาวคณะสถาปัตย์ร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวิกฤติโลหิตขาดแคลน Read More »

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ชมผลงาน Online Thesis Exhibition 2021 ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

เสาเอก : Arch KKU Thesis Exhibition 2021 ผลงานวิทยานิพนธ์ของน …

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ชมผลงาน Online Thesis Exhibition 2021 ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจชมนิทรรศการแสดงผลงานแนวคิดออกแบบโครงการกังสดาล-ย่านเดินเท้า

ขอเชิญผู้ที่สนใจชมนิทรรศการแสดงผลงานแนวคิดออกแบบโครงการกังสดา …

ขอเชิญผู้ที่สนใจชมนิทรรศการแสดงผลงานแนวคิดออกแบบโครงการกังสดาล-ย่านเดินเท้า Read More »

ศิษย์เก่าสถาปัตย์ คว้ารางวัลประกวดตราสัญลักษณ์ World Craft City for Ikat (Mudmee)

ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรบุรุษ พลอยวิเลิศ ที่ได้รับรางวัลชนะเ …

ศิษย์เก่าสถาปัตย์ คว้ารางวัลประกวดตราสัญลักษณ์ World Craft City for Ikat (Mudmee) Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 Read More »

บูทส์อัพศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0 โดยอาจารย์สถาปัตย์ มข.

จากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนสู่ยุค 4.0 โดยสำนักงานพัฒนาชุ …

บูทส์อัพศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0 โดยอาจารย์สถาปัตย์ มข. Read More »

Scroll to Top