ประภาพรณ์ ขันชัย

สำนักบริการวิชาการ มข. ติวบุคลากรด้านการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อยกระดับเป็นคอลเลจ

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมบุคลากร เรื่อง “การเขียนบทความว …

สำนักบริการวิชาการ มข. ติวบุคลากรด้านการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อยกระดับเป็นคอลเลจ Read More »

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพ ให้ชุมชนบ้านท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

           รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิ …

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพ ให้ชุมชนบ้านท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น Read More »

คบอ. ประชุมหารือพืชเศรษฐกิจใหม่ และทางออกของวิสาหกิจชุมชน

           สำนักบริการวิชาการ มข. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ …

คบอ. ประชุมหารือพืชเศรษฐกิจใหม่ และทางออกของวิสาหกิจชุมชน Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. อบรมเพื่อยกระดับการทอผ้าไหมสร้างอัตลักษณ์สะท้อนวิถีชุมชน

           สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำ …

สำนักบริการวิชาการ มข. อบรมเพื่อยกระดับการทอผ้าไหมสร้างอัตลักษณ์สะท้อนวิถีชุมชน Read More »

สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรเพ็ชรเจริญ ในโอกาสได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง

           รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รอง ผอ. สำนักบริการวิชาการ …

สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรเพ็ชรเจริญ ในโอกาสได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง Read More »

สำนักบริการวิชาการ หารือกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

           เช้าวันนี้ (6 พฤษภาคม 2564) รศ. นส.พ. ดร.ชูชาติ กม …

สำนักบริการวิชาการ หารือกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี Read More »

สำนักบริการวิชาการ หารือเพื่อพลิกโฉมการบริการวิชาการ ตามนโยบาย Education Transform

           ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาลศาสตร์ และ รศ. …

สำนักบริการวิชาการ หารือเพื่อพลิกโฉมการบริการวิชาการ ตามนโยบาย Education Transform Read More »

สำนักบริการวิชาการ ดูงานการปลูกใบบัวบกอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพเกษตรกร

           สำนักบริการวิชาการ นำบุคลากรผู้ประสานงานพื้นที่ดูง …

สำนักบริการวิชาการ ดูงานการปลูกใบบัวบกอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพเกษตรกร Read More »

สำนักบริการวิชาการ ปฐมนิเทศโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ อ.ภูผาม่าน

           สำนักบริการวิชาการ ปฐมนิเทศผู้รับจ้างงานโครงการ 1 …

สำนักบริการวิชาการ ปฐมนิเทศโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ อ.ภูผาม่าน Read More »

สำนักบริการวิชาการหาความต้องการของชุมชม พื้นที่ ต.สวนหม่อน

           ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศ …

สำนักบริการวิชาการหาความต้องการของชุมชม พื้นที่ ต.สวนหม่อน Read More »

Scroll to Top