ประภาพรณ์ ขันชัย

ประภาพรณ์ ขันชัย

สำนักบริการวิชาการ หารือกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

           เช้าวันนี้ (6 พฤษภาคม 2564) รศ. นส.พ. ดร.ชูชาติ กม …

สำนักบริการวิชาการ หารือกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี Read More »

สำนักบริการวิชาการ หารือเพื่อพลิกโฉมการบริการวิชาการ ตามนโยบาย Education Transform

           ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาลศาสตร์ และ รศ. …

สำนักบริการวิชาการ หารือเพื่อพลิกโฉมการบริการวิชาการ ตามนโยบาย Education Transform Read More »

สำนักบริการวิชาการ ดูงานการปลูกใบบัวบกอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพเกษตรกร

           สำนักบริการวิชาการ นำบุคลากรผู้ประสานงานพื้นที่ดูง …

สำนักบริการวิชาการ ดูงานการปลูกใบบัวบกอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพเกษตรกร Read More »

สำนักบริการวิชาการ ปฐมนิเทศโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ อ.ภูผาม่าน

           สำนักบริการวิชาการ ปฐมนิเทศผู้รับจ้างงานโครงการ 1 …

สำนักบริการวิชาการ ปฐมนิเทศโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ อ.ภูผาม่าน Read More »

สำนักบริการวิชาการหาความต้องการของชุมชม พื้นที่ ต.สวนหม่อน

           ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศ …

สำนักบริการวิชาการหาความต้องการของชุมชม พื้นที่ ต.สวนหม่อน Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลกุดเค้า อ.มัญจาคีรี

          รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษ …

สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลกุดเค้า อ.มัญจาคีรี Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่อำเภอภูผาม่าน

            รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึ …

สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่อำเภอภูผาม่าน Read More »

สำนักบริการวิชาการ หารือความร่วมมือ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” พื้นที่ อำเภอภูเวียง

            สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หารือความร่ …

สำนักบริการวิชาการ หารือความร่วมมือ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” พื้นที่ อำเภอภูเวียง Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. ดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา

           ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศ …

สำนักบริการวิชาการ มข. ดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. ชี้แจงโครงการ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ขก. เขต 5

          รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา …

สำนักบริการวิชาการ มข. ชี้แจงโครงการ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ขก. เขต 5 Read More »

Scroll to Top