covid-19

KKBS เจ้าภาพหารือเครือข่ายองค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมรับขวัญ ชั้น 2 โรงแรม …

KKBS เจ้าภาพหารือเครือข่ายองค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น Read More »

สำนักหอสมุดสนับสนุนอุปกรณ์กำจัดเชื้อให้ทีมบุคลากรด่านหน้า รพ.ศรีนครินทร์

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยก …

สำนักหอสมุดสนับสนุนอุปกรณ์กำจัดเชื้อให้ทีมบุคลากรด่านหน้า รพ.ศรีนครินทร์ Read More »

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ออนไลน์เต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทย …

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ออนไลน์เต็มรูปแบบ Read More »

สำนักหอสมุดผนึกกำลังช่วยรพ.ในการดูแล “คลัสเตอร์ฟันน้ำนม” ปลอดภัย ไร้กังวลกับตู้หลอดไฟฆ่าเชื้อ UVC

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโ …

สำนักหอสมุดผนึกกำลังช่วยรพ.ในการดูแล “คลัสเตอร์ฟันน้ำนม” ปลอดภัย ไร้กังวลกับตู้หลอดไฟฆ่าเชื้อ UVC Read More »

อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง …

อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 Read More »

ทีมผู้บริหาร “มข.” ตบเท้าเข้ารับวัคซีนโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่น พร้อมเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์

สำนักข่าว: siamrath.co.th URL : https://siamrath.co.th/n/2462 …

ทีมผู้บริหาร “มข.” ตบเท้าเข้ารับวัคซีนโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่น พร้อมเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ Read More »

ทีมผู้บริหารเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมตามแผนนโยบายคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักข่าว: newsdatatoday.com URL : http://www.newsdatatoday.c …

ทีมผู้บริหารเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมตามแผนนโยบายคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

ทีมผู้บริหาร มข.เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักข่าว: มวลชนไทยนิวส์ URL : https://www.eventesan.com/arch …

ทีมผู้บริหาร มข.เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Read More »

ทีมผู้บริหาร มข. เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมตามแผนนโยบายคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักข่าว: easybranches URL : https://www.thainews.easybranch …

ทีมผู้บริหาร มข. เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมตามแผนนโยบายคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

Scroll to Top