QSHC จัดอบรม ACLS FOR NURSE 2024 สำหรับพยาบาล รุุ่นที่ 3

(ระหว่างวันที่ 24-26 เมย. 2567)  เจ้าหน้าที่พยาบาลจากหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมอบรมใน  Advance Cardiac Life Support for Nurse หรือ ACLS FOR NURSE รุ่นที่ 3 เพื่อร่วมกันเรียนรู้ทักษะการทำงานกู้ชีพระบบทีม ซึ่งจัดขึ้นโดย QSHC CPR ที่ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  

หลักสูตร “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับพยาบาล” ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง และการทำ CPR ในระบบไปใช้ในการทำงานได้จริงและปลอดภัยกับผู้ป่วย …

QSHC CPR ขอเชิญประชาชนผู้สนใจการอบรมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR เข้าร่วมฝึกอบรมการทำ CPR ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการใช้เครื่อง AED (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ) รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 50 ท่าน  โดยการอบรมจะมีขึ้นในวันที่ 30 และ 31 พฤษภาคม 2567 นี้

Scroll to Top