ศศิธร สูงนารถ

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม

คณะผู้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม Read More »

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัด Coaching การพัฒนาสินค้าชุมชนแก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร อ …

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัด Coaching การพัฒนาสินค้าชุมชนแก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน Read More »

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ (ฟรี) “การปรับปรุงพันธุ์พืชเเละเทคโนโลยีสมัยใหม่”

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ (ฟรี) “การปรับปรุงพันธุ์พืชเเล …

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ (ฟรี) “การปรับปรุงพันธุ์พืชเเละเทคโนโลยีสมัยใหม่” Read More »

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ (ฟรี)โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ …

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่ Read More »

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ (ฟรี)โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ …

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่ Read More »

นักศึกษา ศิษย์เก่า เเละบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9

คณะเกษตรศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ศิษย์เก่า เเละ …

นักศึกษา ศิษย์เก่า เเละบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 Read More »

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “มข. โคบาลอาสาในการรักษาสุขภาพโคเบื้องต้นเนื่องจากโรคลัมปีสกิน”

เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ …

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “มข. โคบาลอาสาในการรักษาสุขภาพโคเบื้องต้นเนื่องจากโรคลัมปีสกิน” Read More »

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “กลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์”

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก …

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “กลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์” Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00น. คณะเกษตรศาสตร์ …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 Read More »

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของชุมชน”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศ …

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของชุมชน” Read More »

Scroll to Top