ศศิธร สูงนารถ

คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับ University of Ryukyu, Okinawa จัดประชุมวิชาการและติดตามผลการดำเนินงาน ณ สปป.ลาว ภายใต้โครงการ ‘Joint Research Project, Core to Core Program

รศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างปร …

คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับ University of Ryukyu, Okinawa จัดประชุมวิชาการและติดตามผลการดำเนินงาน ณ สปป.ลาว ภายใต้โครงการ ‘Joint Research Project, Core to Core Program Read More »

สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติครั้งที่19 พร้อมยกทัพกวาดรางวัลใหญ่

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาพืชสวน นำโ …

สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติครั้งที่19 พร้อมยกทัพกวาดรางวัลใหญ่ Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. “แจกต้นกล้ากระท่อม” จากโครงการศึกษาการขยายพันธุ์และส่งเสริมพืชกระท่อมพันธุ์ดีสู่พืชเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 65 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจกต …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. “แจกต้นกล้ากระท่อม” จากโครงการศึกษาการขยายพันธุ์และส่งเสริมพืชกระท่อมพันธุ์ดีสู่พืชเศรษฐกิจ Read More »

เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2565

เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2565 รูปแ …

เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2565 Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย” เรียนรู้ขั้นตอนการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและกล้วยฉาบใน ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย” เรียนรู้ขั้นตอนการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและกล้วยฉาบใน ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การปลูกมะม่วงนอกฤดูกาล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในผักและผลไม้”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การปลูกมะม่วงนอกฤดูกาล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในผักและผลไม้” Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “ผ้าไหมและสิ่งทอ” เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตจนถึงช่องทางการขายผ้าไหม ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้าน หนองบัวน้อย ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “ผ้าไหมและสิ่งทอ” เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตจนถึงช่องทางการขายผ้าไหม ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้าน หนองบัวน้อย ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “การแปรรูปกล้วย” จากผลกล้วยสดสู่ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชน ตามหลัก BCG model ในพื้นที่ ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “การแปรรูปกล้วย” จากผลกล้วยสดสู่ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชน ตามหลัก BCG model ในพื้นที่ ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “การฟอกกาวและย้อมสีเส้นไหม” จากวัตถุดิบธรรมชาติในชุมชน ตามหลัก BCG model ในพื้นที่ ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “การฟอกกาวและย้อมสีเส้นไหม” จากวัตถุดิบธรรมชาติในชุมชน ตามหลัก BCG model ในพื้นที่ ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น Read More »

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น “

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (N …

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น “ Read More »

Scroll to Top