12 มิถุนายน 2563

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี MOU พัฒนาระบบรายงานผลตรวจวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีทางพยาธิวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.-อบจ.ขอนแก่นพัฒนาครูเปลี่ยนสมรรถนะ นร.(กรอบบ่าย)

Scroll to Top