12 มิถุนายน 2563

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี MOU พัฒนาระบบรายงานผลตรวจวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีทางพยาธิวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือ …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี MOU พัฒนาระบบรายงานผลตรวจวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีทางพยาธิวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

สถานีวิทยุ มข.ขับเคลื่อนเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ผ่านเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชน

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษ …

สถานีวิทยุ มข.ขับเคลื่อนเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ผ่านเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชน Read More »

มข. ร่วมพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย” และโครงการ “อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํ …

มข. ร่วมพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย” และโครงการ “อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด” Read More »

 กองสื่อสารฯ ปรับสู่วิถีใหม่ New normal รับการอบรม Digital Signature ใช้เอกสารดิจิทัลแทนกระดาษ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563  ณ  กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลั …

 กองสื่อสารฯ ปรับสู่วิถีใหม่ New normal รับการอบรม Digital Signature ใช้เอกสารดิจิทัลแทนกระดาษ Read More »

มข.-อบจ.ขอนแก่นพัฒนาครูเปลี่ยนสมรรถนะ นร.(กรอบบ่าย)

อธิการบดี มข. พบปะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  ชื่นชมมาตรฐานการเรียนการสอน สนับสนุนสร้างเครือข่ายนานาชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิต MBA

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. รองศาตราจารย์ นพ.ช …

อธิการบดี มข. พบปะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  ชื่นชมมาตรฐานการเรียนการสอน สนับสนุนสร้างเครือข่ายนานาชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิต MBA Read More »

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมเตรียมพร้อมอาจารย์สร้างสื่อการสอนออนไลน์

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมออนไลน์ LTIC Online Worksh …

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมเตรียมพร้อมอาจารย์สร้างสื่อการสอนออนไลน์ Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเตรียมพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

       ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทย …

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเตรียมพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา Read More »

Scroll to Top