วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวน ผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษา รําบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวน ผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษา ร …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวน ผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษา รําบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองขอนแก่น Read More »

มข. แนะแนวการศึกษาต่อแก่คณะนักเรียน โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขุ …

มข. แนะแนวการศึกษาต่อแก่คณะนักเรียน โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ Read More »

มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ผศ.ดร.ช่อ วายุภักตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ผศ.ดร.ช่อ …

มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ผศ.ดร.ช่อ วายุภักตร์ Read More »

คณะกรรมการส่งเสริมฯ พบปะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และคณะสัตวแพทยศาสตร์ เร่งผนึกกำลังเครือข่ายศิษย์เก่าขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นาย สุกิจ ศิ …

คณะกรรมการส่งเสริมฯ พบปะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และคณะสัตวแพทยศาสตร์ เร่งผนึกกำลังเครือข่ายศิษย์เก่าขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย Read More »

มข.จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธมหามุนีศรีสาธิต มข. และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธมหามุนีศรีสาธิต มข. …

มข.จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธมหามุนีศรีสาธิต มข. และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา Read More »

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มข.พบปะ 4 คณะ หารือแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นาย สุกิจ ศิ …

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มข.พบปะ 4 คณะ หารือแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย Read More »

มข.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมทำวัตรเย็นแก่บุคลากร และประชาชนทั่วไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ส่งเสริมคุณธรรม …

มข.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมทำวัตรเย็นแก่บุคลากร และประชาชนทั่วไป Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกอง …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับก …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น Read More »

มข.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสา …

มข.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน Read More »

Scroll to Top