วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์

Avatar

อธิการบดี มข. ประชุมจัดตั้ง KKU Academy ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเรียนการสอนออนไลน์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง K …

อธิการบดี มข. ประชุมจัดตั้ง KKU Academy ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเรียนการสอนออนไลน์ Read More »

อธิการบดี มข. ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 14 ปีแห่งการก่อตั้ง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิ …

อธิการบดี มข. ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 14 ปีแห่งการก่อตั้ง Read More »

อธิการบดี มข. พบผู้บริหาร บุคลากร คณะสถาปัตย์ฯ ชื่นชมการนำสมรรถนะหลักด้านการออกแบบสู่บริการสังคม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองว …

อธิการบดี มข. พบผู้บริหาร บุคลากร คณะสถาปัตย์ฯ ชื่นชมการนำสมรรถนะหลักด้านการออกแบบสู่บริการสังคม Read More »

มข. หารือแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี 5G และ AI สู่ Healthcare ความเป็นเลิศทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบด …

มข. หารือแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี 5G และ AI สู่ Healthcare ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Read More »

มข.จัดประชุมชี้แจงสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 มีวาระการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรที่น่าสนใจหลายคณะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 7 ชั้น …

มข.จัดประชุมชี้แจงสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 มีวาระการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรที่น่าสนใจหลายคณะ Read More »

มข. จับมือ มช. พัฒนาระบบ Smart Gate บันทึกประมวลผลป้ายทะเบียนเข้าออกประตูมหาวิทยาลัยอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาระบบ Smar …

มข. จับมือ มช. พัฒนาระบบ Smart Gate บันทึกประมวลผลป้ายทะเบียนเข้าออกประตูมหาวิทยาลัยอัตโนมัติ Read More »

มข.ประชุมกรรมการบริหารโรงแรม BAYASITA

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริหารจัดการโรง …

มข.ประชุมกรรมการบริหารโรงแรม BAYASITA Read More »

มข. ประชุมคณะกรรมการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เตรียมจัดตั้งศูนย์ทดสอบการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ …

มข. ประชุมคณะกรรมการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เตรียมจัดตั้งศูนย์ทดสอบการศึกษา Read More »

มข.ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานคณะพย …

มข.ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ Read More »

ขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครสมาชิกสภาน …

ขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 Read More »

Scroll to Top