Social Devotion

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจับมือเทศบาลนครขอนแก่น จัดค่ายผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งแก้ปัญหาเชิงบูรณาการร่วมกันทุกชุมชน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจับมือเทศบาลนครขอนแก่น จัดค่ายผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งแก้ปัญหาเชิงบูรณาการร่วมกันทุกชุมชน Read More »

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี MOU พัฒนาระบบรายงานผลตรวจวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีทางพยาธิวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือ …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี MOU พัฒนาระบบรายงานผลตรวจวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีทางพยาธิวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ พชอ.ท่าคันโท สร้าง “ท่าคันโทโมเดล” บูรณาการแก้ปัญหา OV CCA

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เดินหน้าลุยต่อเนื่องขับเคลื่อนงานกำ …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ พชอ.ท่าคันโท สร้าง “ท่าคันโทโมเดล” บูรณาการแก้ปัญหา OV CCA Read More »

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดประชุม 3 ฝ่าย สถาบันการศึกษา ภาคการศึกษา และภาคสาธารณสุข หารือการจัดการหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในโรงเรียน

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี หารือแนวทางการจัดการหลักสูตรโรคพยาธ …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดประชุม 3 ฝ่าย สถาบันการศึกษา ภาคการศึกษา และภาคสาธารณสุข หารือการจัดการหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในโรงเรียน Read More »

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี หารือ พชอ.บ้านแฮด แก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกันทั้งอำเภอ

บ้านแฮดพร้อมลุย เตรียมจัดมหกรรมรณรงค์แก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี หารือ พชอ.บ้านแฮด แก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกันทั้งอำเภอ Read More »

Scroll to Top