กมลพร อรรคฮาต

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดกิจกรรม Kickoff : Content & Media Designer เพื่อเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมโครงการสร้างนักออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์อย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ศูนย์นวัตกรรมก […]

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดกิจกรรม Kickoff : Content & Media Designer เพื่อเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมโครงการสร้างนักออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์อย่างมืออาชีพ Read More »

มข. จัดสัมมนาอัพเดทแนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ในปี 2565 ในหัวข้อ “Trends Transforming The Higher Education Outlook In 2022” ให้กับอาจารย์ทั่วประเทศด้วยหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 8.30-16.00 น. มหาวิทยา

มข. จัดสัมมนาอัพเดทแนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ในปี 2565 ในหัวข้อ “Trends Transforming The Higher Education Outlook In 2022” ให้กับอาจารย์ทั่วประเทศด้วยหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

มข. จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง การพลิกโฉมสู่โลกดิจิทัลด้วย Google Workspace for Education Plus เพื่ออัพเดทฟีเจอร์ใหม่ๆ กับการใช้งาน Google Workspace for Education Plus ยกระดับ Google Cloud Services เครื่องมือที่รองรับการศึกษาแบบเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. มหาวิทยาล

มข. จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง การพลิกโฉมสู่โลกดิจิทัลด้วย Google Workspace for Education Plus เพื่ออัพเดทฟีเจอร์ใหม่ๆ กับการใช้งาน Google Workspace for Education Plus ยกระดับ Google Cloud Services เครื่องมือที่รองรับการศึกษาแบบเต็มรูปแบบ Read More »

มข. ร่วมผลิตหลักสูตร Digital Citizen สร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ

มข. ร่วมผลิตหลักสูตร Digital Citizen สร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต Read More »

ศูนย์นวัตกรรมฯ ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านระบบสอบออนไลน์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสาร

ศูนย์นวัตกรรมฯ ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านระบบสอบออนไลน์ Read More »

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรม Workshop การผลิตสื่อวิดีโอการสอนแบบ Flipped Classroom สนับสนุนอาจารย์ผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจัดอ

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรม Workshop การผลิตสื่อวิดีโอการสอนแบบ Flipped Classroom สนับสนุนอาจารย์ผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง Read More »

U-School Mentoring เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เมื่อวันที่  27  กันยายน พ.ศ.2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม

U-School Mentoring เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Read More »

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรม Design Thinking เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกแบบการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม อาคารศูนย์สาร

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรม Design Thinking เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกแบบการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Read More »

มข. จัดงาน Digital Transformation 2020 ขับเคลื่อนดิจิทัลสู่การปรับตัวในวิถีใหม่หลังโควิด-19 พร้อม Production house เต็มรูปแบบ ด้วยความร่วมมือจากทั้งมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายพัฒนา

มข. จัดงาน Digital Transformation 2020 ขับเคลื่อนดิจิทัลสู่การปรับตัวในวิถีใหม่หลังโควิด-19 พร้อม Production house เต็มรูปแบบ ด้วยความร่วมมือจากทั้งมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน Read More »

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมเตรียมพร้อมอาจารย์สร้างสื่อการสอนออนไลน์

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมออนไลน์ LTIC Online Worksh

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมเตรียมพร้อมอาจารย์สร้างสื่อการสอนออนไลน์ Read More »

Scroll to Top