คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาธิตฯ อนุบาลเปิดบ้านรับผู้ปกครองและน้องๆ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ป …

สาธิตฯ อนุบาลเปิดบ้านรับผู้ปกครองและน้องๆ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 Read More »

บรรยายพิเศษ “อนาคตครู อนาคตใคร” อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฉายภาพ สร้างความพร้อมครูไทยในอนาคต

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอ …

บรรยายพิเศษ “อนาคตครู อนาคตใคร” อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฉายภาพ สร้างความพร้อมครูไทยในอนาคต Read More »

สร้างโอกาสทางการศึกษา “ค่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น มข.” สัมผัสวิธีการสอนจริงเพื่อผลิตครูกลับสู่โรงเรียนของชุมชนบ้านเกิด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ค่ายครูรัก(ษ์)ถ …

สร้างโอกาสทางการศึกษา “ค่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น มข.” สัมผัสวิธีการสอนจริงเพื่อผลิตครูกลับสู่โรงเรียนของชุมชนบ้านเกิด Read More »

ศึกษาศาสตร์ร่วมเป็น 1 ใน 15 หน่วยงานลงนามความร่วมมือพัฒนากำลังคน Human Resources, Brainpower ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้แนวใหม่ในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประช …

ศึกษาศาสตร์ร่วมเป็น 1 ใน 15 หน่วยงานลงนามความร่วมมือพัฒนากำลังคน Human Resources, Brainpower ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้แนวใหม่ในยุคดิจิทัล Read More »

คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือพันธมิตร APEC Thailand 2022 เพื่อขับเคลื่อน Let’s Code Thailand

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ …

คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือพันธมิตร APEC Thailand 2022 เพื่อขับเคลื่อน Let’s Code Thailand Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น “สู่วิชาชีพครู” (induction program) รุ่นที่ 5

เมื่อวันทื่ 20-21 และ 25-26 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาส …

อบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น “สู่วิชาชีพครู” (induction program) รุ่นที่ 5 Read More »

นศ.การสอนภาษาจีนฯ นำเสนอวัฒนธรรม Soft Power ไทยในโครงการอบรมการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมหานหง สถาบันขงจื่ …

นศ.การสอนภาษาจีนฯ นำเสนอวัฒนธรรม Soft Power ไทยในโครงการอบรมการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับอุดมศึกษา Read More »

ศึกษาศาสตร์ในนามประธานแม่ข่ายสถาบันผลิตครูฯ อีสานตอนบนจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ NTIE 2022 เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำต่อยอดพัฒนาสู่ห้องเรียน

NTIE หรือ The National Teacher Induction Expo เป็นการประชุมวิ …

ศึกษาศาสตร์ในนามประธานแม่ข่ายสถาบันผลิตครูฯ อีสานตอนบนจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ NTIE 2022 เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำต่อยอดพัฒนาสู่ห้องเรียน Read More »

ศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันผลิตและพัฒนาครูลงนาม MOU ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มุ่งผลิตครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันผลิตและพัฒนาครูลงนาม MOU ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มุ่งผลิตครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล Read More »

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ศึกษาศาสตร์รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม อาจาร …

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ศึกษาศาสตร์รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Read More »