คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันผลิตและพัฒนาครูลงนาม MOU ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มุ่งผลิตครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันผลิตและพัฒนาครูลงนาม MOU ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มุ่งผลิตครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล Read More »

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ศึกษาศาสตร์รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม อาจาร …

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ศึกษาศาสตร์รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Read More »

ศึกษาศาสตร์จัดเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี ICER 2022

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ In …

ศึกษาศาสตร์จัดเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี ICER 2022 Read More »

นศ.สาขาการสอนภาษาไทย ส่งเสริมเอกลักษณ์และอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภา …

นศ.สาขาการสอนภาษาไทย ส่งเสริมเอกลักษณ์และอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 Read More »

สาธิตมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช สร้างพื้นที่สีเขียวพร้อมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอนุกรมวิธานพืชแก่นักเรียน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ …

สาธิตมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช สร้างพื้นที่สีเขียวพร้อมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอนุกรมวิธานพืชแก่นักเรียน Read More »

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร Read More »

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มข. เข้ารับพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใ …

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มข. เข้ารับพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Read More »

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. ลงพื้นที่ร่วมพิจารณาร่วมโครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา …

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. ลงพื้นที่ร่วมพิจารณาร่วมโครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น Read More »

ศึกษาศาสตร์และบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. ร่วมมือพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ให้แก่ครูตชด.23

เมื่อระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา …

ศึกษาศาสตร์และบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. ร่วมมือพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ให้แก่ครูตชด.23 Read More »

ศึกษาศาสตร์นำโมเดลนวัตกรรม Coding & STEM เพื่อสร้างนวัตกรแห่งอนาคต ร่วมออกบูท บพค. Frontier Research ในงาน Brainpower Thailand 2022

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรี …

ศึกษาศาสตร์นำโมเดลนวัตกรรม Coding & STEM เพื่อสร้างนวัตกรแห่งอนาคต ร่วมออกบูท บพค. Frontier Research ในงาน Brainpower Thailand 2022 Read More »

Scroll to Top