คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาศาสตร์ มข. จับมือ SWU จีน พัฒนากำลังคนชั้นสูงทางการศึกษาตอบสนอง Education Disruption

เมื่อระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณบดีคณะศึก …

ศึกษาศาสตร์ มข. จับมือ SWU จีน พัฒนากำลังคนชั้นสูงทางการศึกษาตอบสนอง Education Disruption Read More »

ร่วมส่งทัพนักกีฬา สาธิต มข. สู้ศึกกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศ …

ร่วมส่งทัพนักกีฬา สาธิต มข. สู้ศึกกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Read More »

ศึกษาศาสตร์เตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตร ป.ตรีและบัณฑิตศึกษาทั้งระบบสู่มาตรฐาน AUN-QA

เมื่อระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง ED-TEAL ชั้น 4 หน …

ศึกษาศาสตร์เตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตร ป.ตรีและบัณฑิตศึกษาทั้งระบบสู่มาตรฐาน AUN-QA Read More »

นิทรรศการผลงาน นศ.ครู สร้างสื่อการศึกษานำองค์ความรู้ผลิตนวัตกรรมช่วยสอนในชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมสายสุรี จ …

นิทรรศการผลงาน นศ.ครู สร้างสื่อการศึกษานำองค์ความรู้ผลิตนวัตกรรมช่วยสอนในชั้นเรียน Read More »

นศ.การสอนภาษาจีนฯ เพิ่มประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อระหว่างวันที่ 10-30 ตุลาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาล …

นศ.การสอนภาษาจีนฯ เพิ่มประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน Read More »

คณะศึกษาศาสตร์จัดการอบรมเทคนิคการขอทุน Thai Media Fund ผลักดันนักวิจัยขอรับทุนสร้างสื่อและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัย นวัตกร …

คณะศึกษาศาสตร์จัดการอบรมเทคนิคการขอทุน Thai Media Fund ผลักดันนักวิจัยขอรับทุนสร้างสื่อและนวัตกรรม Read More »

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการผู้นำทางการศึกษาระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น TJ-ELS 2023

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก …

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการผู้นำทางการศึกษาระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น TJ-ELS 2023 Read More »

คณะศึกษาศาสตร์ มข.ต้อนรับ ผู้บริหาร Tokyo Gakugei University เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น ในโครงการ Thai-Japanese Exchange

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศ …

คณะศึกษาศาสตร์ มข.ต้อนรับ ผู้บริหาร Tokyo Gakugei University เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น ในโครงการ Thai-Japanese Exchange Read More »

มข.เปิดพื้นที่ให้บริการสุขภาพจิต ลดภาวะซึมเศร้า เพิ่มพลังบวกระหว่างเรียน

             คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สาขาวิ …

มข.เปิดพื้นที่ให้บริการสุขภาพจิต ลดภาวะซึมเศร้า เพิ่มพลังบวกระหว่างเรียน Read More »

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นตรวจเยี่ยม สาธิตนานาชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนหวังให้นักเรียนมีคุณลักษณ์ที่ดีพร้อมยกระดับ รร.สาธิต ให้เป็นสากล

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์แ …

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นตรวจเยี่ยม สาธิตนานาชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนหวังให้นักเรียนมีคุณลักษณ์ที่ดีพร้อมยกระดับ รร.สาธิต ให้เป็นสากล Read More »

Scroll to Top