chatprkku

chatprkku

มหาวิทยาลัยขอนแก่นน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2564

วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการก …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2564 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อส …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564 Read More »

มข. เดินหน้าเชิงรุก แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การดำเนินงานด้าน AI in Healthcare

มข. เดินหน้าเชิงรุก แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การดำเนินงานด้าน AI i …

มข. เดินหน้าเชิงรุก แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การดำเนินงานด้าน AI in Healthcare Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๔ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาท …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๔ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 Read More »

อธิการบดี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 13/2563

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. รองศาตราจารย์ นพ.ชา …

อธิการบดี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 13/2563 Read More »

อธิการบดี มข. ร่วมงานขอบคุณ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 2 ผู้สร้างมาตรฐานงานวิจัย มข. ให้เป็นที่ยอมรับ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 น. รองศาสตราจารย์ นพ. …

อธิการบดี มข. ร่วมงานขอบคุณ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 2 ผู้สร้างมาตรฐานงานวิจัย มข. ให้เป็นที่ยอมรับ Read More »

ส่งท้ายปี 63 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพบปะ สมาชิกสภากาแฟสีหาราช ครั้งที่ 107

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อส …

ส่งท้ายปี 63 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพบปะ สมาชิกสภากาแฟสีหาราช ครั้งที่ 107 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนสีหราชเดโชชัย ประจำปี 2563

เช้านี้ (09/12/2563) เวลา 09.00 น. นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการก …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนสีหราชเดโชชัย ประจำปี 2563 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

เช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2563 รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 Read More »

Scroll to Top