chatprkku

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรม”วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2564

เช้าวันนี้ (23 ตุลาคม 2564) เวลา 8.30 น. นายชุมพร พารา ผู้อำน …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรม”วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2564 Read More »

กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 20 ตุลาคม 2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกอ …

กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 20 ตุลาคม 2564 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีสวดอภิธรรมและงานพิธีกงเต็ก นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไทย ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 64  เวลา 18.00 น.  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองว …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีสวดอภิธรรมและงานพิธีกงเต็ก นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไทย ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย Read More »

23 สิงหาคม 64 สำนักงานอธิการบดี มข. จัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับก …

23 สิงหาคม 64 สำนักงานอธิการบดี มข. จัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น Read More »

กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 6 สิงหาคม 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกอ …

กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 6 สิงหาคม 2564 Read More »

กิจกรรมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระใหญ่ สำนักงานอธิการบดี ส่งท้ายเดือน ก.ค. 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับก …

กิจกรรมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระใหญ่ สำนักงานอธิการบดี ส่งท้ายเดือน ก.ค. 2564 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ตราเสือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อภารกิจของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 64 บริษัท HAW PAR TIGER BLAM (THAILAN …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ตราเสือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อภารกิจของนักศึกษา Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2564

วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการก …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2564 Read More »

Scroll to Top