chatprkku

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุ …

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี 2566 Read More »

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 6 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณ …

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 6 มกราคม 2566 Read More »

อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ (20 ธ.ค.)

วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิร …

อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ (20 ธ.ค.) Read More »

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองสื่อสาร …

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565 Read More »

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองสื่อสารอ …

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

เช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2565  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 Read More »

อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 44 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์

เช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทอ …

อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 44 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงาน สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 109 สานสัมพันธ์สังคมแห่งการช่วยเหลือ

เช้าวันนี้ (18 พฤศจิกายน 2565) เวลา 07.00 น. อาจารย์ณัฐสมล ธน …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงาน สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 109 สานสัมพันธ์สังคมแห่งการช่วยเหลือ Read More »

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง แ …

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 Read More »